Ceny zbóż, notowania, aktualności

Będą rozmowy o interwencji. Minister apeluje o zaprzestanie blokad

Będą rozmowy o interwencji. Minister apeluje o zaprzestanie blokad
W budżecie państwa będą zapewnione pieniądze na dopłaty bezpośrednie dla rolników - zapewnił w Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi minister Adam Tański. Komisja zapoznała się z informacją o protestach rolniczych.

Przedstawiciele grup rolników, którzy od 6 tygodni blokują drogi w różnych regionach kraju, potwierdzili, że działają samorzutnie i że 9 marca bieżącego roku w Częstochowie założyli Ogólnopolski Komitet Koordynacyjny Protestujących Rolników, ale nie jest on zarejestrowany i nie jest związkiem zawodowym. Protestujący, co jest w oświadczeniach złożonych w Komisji, są przeciwko akcesji Polski do Unii Europejskiej, a żądania większości przypominają minione czasy - dotyczą m.in. zagwarantowania przez rząd opłacalności produkcji rolnej i wyznaczenia minimalnych cen sprzedaży.

Adam Tański, minister rolnictwa prosił kilkakrotnie o zaprzestanie blokad i żądań natychmiastowego podania rozwiązań, a także jego przyjazdu i rozpoczęcia negocjacji ze wszystkimi grupami strajkujących.

 - Informacje o rozwiązaniach w rolnictwie dotrą do was za pośrednictwem związków zawodowych, gdyż obligują mnie do tego obowiązujące przepisy. Jeśli blokady naruszają prawo, to łamiącym je nie można zapewnić bezpieczeństwa - tłumaczył.

Minister Tański zapewnił, że w najbliższych dniach z rolniczymi związkami rozpocznie rozmowy o sposobach i zakresie tegorocznej interwencji na rynkach rolnych, co dotyczyć będzie mleka i jego przetworów, zboża i wieprzowiny. Nie jest wykluczona zmiana sposobu interwencji. W resorcie rolnictwa trwają prace nad nowymi zapisami ustawy o biopaliwach, by mogła być wniesiona pod obrady Sejmu, jeśli zostanie przyjęte weto prezydenta wobec obecnych zapisów. Ustawie resort chce nadać szczególny priorytet, by mogła być przegłosowana między lipcem a wrześniem tego roku. Również w najbliższych miesiącach powinien być wypracowany consensus dla ustawy o ustroju rolnym, uwzględniający interesy państwa (chodzi o kontrolę obrotu) i rolników (by nie musieli na wszystko uzyskiwać zgody urzędów).

Minister Tański zapowiedział rozpoczęcie wielkiej kampanii informacyjnej o Unii Europejskiej i dotarcie z rzetelną informacją do wszystkich rolników.

 - Chcemy, by każdy rolnik mógł samodzielnie podjąć decyzję o tym, czy chce być w Unii, czy nie. Proszę: dajmy czas ludziom na zastanowienie i nie mąćmy im w głowach - prosił posłów i przedstawicieli protestujących rolników.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności