Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rolimpex: koncern zamiast holdingu

Rolimpex: koncern zamiast holdingu
Tegoroczne zyski netto i operacyjny Rolimpeksu, jednego z liderów rynku rolnego, będą lepsze od oczekiwanych mimo niższych o 80-90 mln zł wpływów ze sprzedaży. Firma przygotowana jest do przyłączenia 3 spółek zależnych i zmiany struktury holdingowej na koncernową, na czym rocznie zaoszczędzi kilka milionów złotych.

Andrzej Budziński, prezes Rolimpeksu, powiedział "Rz", że tegoroczny zysk netto, przewidywany na 9,2 mln zł, będzie większy, ale nie podał jego wysokości. Analitycy przypuszczają, że wyniesie on ponad 10 mln zł. Po 9 miesiącach tego roku spółka ma 47 mln zł zysku operacyjnego i ponad 809 mln zł wpływów ze sprzedaży, które są niższe od oczekiwanych, co jest tłumaczone znaczącym spadkiem cen surowców rolnych.

 - 2003 rok dla Rolimpeksu będzie lepszy. Nasza strategia zakłada dalszy rozwój współpracy z dużymi hodowcami i efektywniejsze docieranie do małych gospodarstw - mówi prezes Rolimpeksu. Firma ma drugą pozycję na krajowym rynku pasz (jego liderem jest Provimi Polska, inwestor strategiczny spółki). Udział obu firm w krajowym rynku paszowym wynosi 32 proc. i ma być co najmniej utrzymany na podobnym poziomie na koniec tego roku.

Jeszcze w tym roku Rolimpex połączy się z dochodowymi i posiadającymi unijne certyfikaty spółkami zależnymi: Dobropasz-Grupa Rolimpex, Rolimpex-Dobre Miasto i Dolnośląskie Wytwórnie Pasz Dolpasz, co zoptymalizuje wykorzystanie posiadanego majątku i zwiększy wartość firmy. Na koniec grudnia tego roku zaplanowane są WZA wymienionych wcześniej spółek, więc początek funkcjonowania w strukturze koncernu jest możliwe w pierwszym półroczu przyszłego roku. Poza koncernem pozostaną spółki mające 20-proc. udział w skonsolidowanych przychodach i wyniku finansowym Rolimpeksu. Dochodowe są John Deere Maszyny Rolnicze i Rol-Ryż, a bez zysku pozostaje ciągle spółka Rolimpex Nasiona. Fundusz Deinwestycyjny, w którym skupiono zbędny majątek wartości 15 mln zł, ma być rozwiązany do czerwca 2004 r.

W Provimi zadecydowano, że 15 proc. akcji należących do spółki Rolimpex - Pracownicy (R-P) zostanie odkupionych w dwóch transzach (planowano odkupienie jednorazowe, do końca tego roku). Inwestor strategiczny Rolimpeksu niedawno przejął 9,9 proc. walorów R-P, a transakcja dotycząca pozostałych 5,1 proc. odbędzie się w styczniu 2003 r., po czym R-P zostanie prawdopodobnie rozwiązane według planu zatwierdzonego przez jego akcjonariuszy. Po nabyciu całego pakietu R-P Provimi będzie posiadało nieco ponad 40 proc. akcji Rolimpeksu.

Kurs akcji spółki wzrósł o ponad 30 proc., licząc od stycznia tego roku. Zdaniem analityków, inwestorzy dostrzegają poprawę kondycji spółki i dobrze odbierają plany konsolidacji wewnątrz grupy, ale jej kierownictwo ocenia, że wartość walorów jest ciągle niedoszacowana.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności