Ceny zbóż, notowania, aktualności

Opublikowano listę najlepszych gospodarstw rolnych

Opublikowano listę najlepszych gospodarstw rolnych
Z opublikowanej już po raz 8. listy 300 najlepszych w 2001 r. gospodarstw rolnych powstałych na gruntach byłych PGR, można wyciągnąć wniosek, że najlepsze wyniki osiągają te, które zostały sprywatyzowane "do końca", czyli - po prostu - w całości sprzedane. Nieco gorsze wskaźniki osiągają gospodarstwa dzierżawione, najsłabsze zaś rezultaty uzyskują spółki Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

"Lista 300" powstaje co roku dzięki pracownikom Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz redakcji "Nowego Życia Gospodarczego".

Wyniki osiągane przez gospodarstwa z tej listy potwierdzają, że przyjęte przed 10 laty kierunki reform tego sektora były słuszne i że mimo trudnych dla rolnictwa warunków najlepsze gospodarstwa osiągają bardzo dobre rezultaty, wskazujące na to, że po integracji Polski z Unią Europejską będą one mocnym konkurentem dla gospodarstw unijnych.

Pierwsze miejsce w zestawieniu 300 najlepszych wielkotowarowych gospodarstw rolnych zajęło po raz drugi (było zwycięzcą rankingu także w 2000 r.) przedsiębiorstwo AGRO-MAYS Sanniki z woj. mazowieckiego, drugie - Gospodarstwo Rybackie Hulcze (woj. lubelskie), zaś na trzeciej pozycji uplasowało się Gospodarstwo Rolno-Produkcyjne Liwcze (woj. lubelskie). Pierwsze z tych przedsiębiorstw jest dzierżawione przez spółkę pracowniczą, dwa następne - przez osoby fizyczne. W tym roku po raz pierwszy do rankingu włączono także rolnicze spółdzielnie produkcyjne. Najlepsza spośród nich, RSP Hopkie (również z woj. lubelskiego), zajęła w rankingu 6. miejsce.

Najlepszy na liście, czyli AGRO-MAYS Sanniki, uzyskał wskaźnik rentowności działalności gospodarczej na poziomie 39,06 proc., chociaż pod względem wydajności pracy (150,6 tys. zł na osobę) zajął dopiero 7. miejsce.

Średnio wskaźnik rentowności działalności gospodarczej wyniósł: w spółkach AWR SP - 3,38 proc., w przedsiębiorstwach dzierżawionych - 5,55 proc., w gospodarstwach częściowo wykupionych - 5,10 proc., w gospodarstwach całkowicie wykupionych - 7,94 proc., w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych - 3,64 proc.

Na ogólny wynik w rankingu składały się takie pozycje, jak wskaźniki rentowności działalności gospodarczej, rentowności aktywów ogółem, rentowności kapitału własnego, płynności, pokrycie aktywów kapitałem własnym, pokrycie zobowiązań nadwyżką finansową, wydajność pracy, przychody ogółem, wynik finansowy netto, przeciętny poziom zatrudnienia, powierzchnia użytków rolnych oraz wskaźnik bonitacji (ocena jakości i klasyfikacja) gleb.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności