Ceny zbóż, notowania, aktualności

SAPARD: Niewykluczone przedłużenie terminów

SAPARD: Niewykluczone przedłużenie terminów
Na wsparcie finansowe inwestycji związanych z przetwórstwem i marketingiem z programu SAPARD może już liczyć 210 firm z branży mięsnej, rybnej i owocowo-warzywnej, które wykorzystają do 25 proc. środków przewidzianych na lata 2000 i 2001. Jeśli resort rolnictwa wyrazi zgodę na finansowanie budowy hal produkcyjnych z tych środków, wówczas wykorzystane zostaną wszystkie pieniądze, czyli 125,8 mln euro przewidziane na lata 2000 i 2001.

W środę, 16.10 br. zakończył okres składania wniosków przez firmy na dofinansowanie inwestycji z programu SAPARD w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Według Krzysztofa Szwejka, doradcy prezesa ARiMR, ich liczba się zwiększy, gdyż liczy się data stempla pocztowego, a kilka oddziałów ARiMR zgłosiło wysyłki wniosków.

170 wniosków dotyczy firm mięsnych i rybnych, a 40 zajmujących się przetwórstwem owocowo-warzywnym. Najwięcej, bo 31, wpłynęło z woj. wielkopolskiego, w dalszej kolejności są woj. mazowieckie (23) i łódzkie (22).

 - Wiele firm złożyło wnioski na budowę nowych hal produkcyjnych, ale o tym, czy jest to możliwe, musi zadecydować ministerstwo rolnictwa, o co już wystąpiliśmy. Decyzja zapadnie w ciągu kilku dni i jeżeli będzie pozytywna, wtedy poprosimy firmy o ponowne przysłanie wniosków. Myślę, że ich składanie będzie możliwe do 15 grudnia tego roku - uważa Krzysztof Szwejk.

Gdyby się okazało, że resort rolnictwa nie zezwoli na finansowanie inwestycji budowlanych z funduszy SAPARD, wtedy ARiMR chce zaproponować, by niewykorzystane pieniądze z lat 2000 i 2001 zostały dodane do kwot za 2002 r., na co potrzebna jest zgoda Komisji Europejskiej.

 - Gdyby i to działanie nie było możliwe, wtedy poprosimy Brukselę o zgodę na przerzucenie niewykorzystanych środków na gminy, gdyż ich zapotrzebowanie na nie jest większe niż przewidywane możliwości dofinansowania z SAPARD za lata 2000 i 2001 - mówi Krzysztof Szwejk.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności