Ceny zbóż, notowania, aktualności

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa – jedyna dochodowa

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa – jedyna dochodowa
Z trzech największych agencji rolnych do dwóch, tj. Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, trzeba stale, a nawet coraz więcej dopłacać. Trzecia - Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa - nie tylko nie wymaga dopłat, ale jeszcze wnosi pieniądze do budżetu. Jej prezes, Adam Tański - jak już informowaliśmy - ma być w najbliższym czasie odwołany.

Środki AWRSP pochodzą głównie ze sprzedaży mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, tj. państwowej ziemi oraz innych składników majątkowych, a także z z dzierżawy.

W czasie 10 lat funkcjonowania agencja przejęła około 4,7 mln ha państwowych gruntów, w tym 3760 tys. z Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarstw Rolnych (PPGR). Z przejętych gruntów rozdysponowano do tej pory około 1,5 mln ha. Z tego sprzedano 1223 tys. ha. W Zasobie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa znajduje się obecnie około 3,2 mln ha, z czego 2450 ha przekazano w dzierżawę. Do rozdysponowania pozostało agencji około 584 tys. ha, przeważnie bardzo niskiej jakości i niekorzystnie położonych. Znaczna ich część przekazana zostanie do zalesienia.

Wraz z gruntami AWR SP przejęła ponad 333,2 tys. mieszkań, z których do tej pory sprzedano 283,4 tys. Mieszkania agencja sprzedawała za czwartą-piątą część ich rzeczywistej wartości, co nie jest w tym przypadku zarzutem. Nabywcami mieszkań są byli pracownicy PGR, najczęściej emeryci albo ludzie bezrobotni.

Wraz z mieniem agencja przejęła także długi PPGR, które wynosiły wówczas 20 bln zł, obecnie 2 mld zł. Zadłużenie to zostało spłacone w całości.

Jak informuje wicedyrektor zespołu ewidencji i analiz AWR SP, Andrzej Nyrkowski, nabywcami ziemi sprzedawanej przez agencję są na ogół dzierżawcy, ale także okoliczni rolnicy, którzy w ten sposób powiększają swoje gospodarstwa.

Stan funduszu AWR SP na początku 2003 r. wyniesie 12,6 mld zł, czyli o 7,7 proc. mniej niż na początku ubiegłego roku. Wpływy ze sprzedaży mienia mają w przyszłym roku wynieść 1,05 mld zł (wzrost o 5,9 proc.), zaś z odpłatnego korzystania z mienia 270 mln zł (spadek o 4,9 proc.).

W projekcie budżetu agencji zapisano, że dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla agencji wyniesie 239 tys. zł.

 - To nie jest dotacja - wyjaśnia wicedyrektor zespołu finansowego, Grzegorz Jackiewicz - to pieniądze na wykup ziemi od rolników, którzy przekazują ją za rentę. Agencja jest tylko pośrednikiem. Wydatki statutowe agencji wyniosą 1,154 mld zł i będą o 20,3 proc. niższe niż w ubiegłym roku.

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa zyskiwała na ogół dobre oceny ze strony Najwyższej Izby Kontroli (wyjątkiem była ostatnia), a także ze strony sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Krytycy zarzucali agencji, że zamiast sprzedawać ziemię chłopom wydzierżawia ją lub sprzedaje gospodarstwom wielkoobszarowym.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności