Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zboże – plany i plony

Zboże – plany i plony

Ponad 4 miliony 300 tysięcy hektarów obsiali w tym sezonie zbożami ozimymi rolnicy. To więcej niż rok temu. A co najważniejsze to, że zboża są w dobrej kondycji i plony powinny być zadowalające - ocenia Główny Urząd Statystyczny.

Zboża przezimowały zdecydowanie lepiej niż w zeszłym roku, a wiosenne zmagania z pogodą nie wyrządziły dużych strat - oceniają analitycy. Oczywiście lokalnie sytuacja na poszczególnych polach może być różna, ale ogólnie nie ma na co narzekać. Straty mrozowe w zbożach ozimych były zdecydowanie mniejsze niż rok wcześniej, a stan zasiewów eksperci oceniają jako dobry. Widać to po skali zakwalifikowanych do zaorania lub zaoranych pól.

Do połowy maja powierzchnia takich upraw wyniosła około 5,5 tysiąca hektarów - to zaledwie 0,1%, podczas gdy w zeszłym roku było ich siedmiokrotnie więcej. Zbóż ozimych zasiano w tym sezonie o ponad 3,5% więcej niż rok temu.

Powierzchnia upraw zbóż ozimych
zasiewy 2019 r. w mln ha
ogółem 4,3 +3,5%
w tym:
pszenżyto 1,1 +1,1%
pszenica 1,9 +3,5%
jęczmień 0,2 +2,8%
żyto 0,9 +7,4%
źródło: GUS

Ważnym czynnikiem, który mógł zdecydować o wyborze żyta (którego zasiano zdecydowanie więcej, niż w roku ubiegłym), była cena. Żyto od zeszłorocznych żniw drożało i teraz kosztuje około 700 złotych za tonę (za ubiegłoroczne ziarno) i przynajmniej 550 zł/t w umowach kontraktacyjnych.

Niewielkie korekty tylko w zasiewach zbóż jarych. Mniej w tym roku zasiano pszenicy i owsa. Nieznacznie mniej (-0,1%) jęczmienia. Wyjątek stanowią mieszanki zbożowe, których nasion do gruntu trafiło o ponad 4% więcej niż rok wcześniej.

Źródło: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności