Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zboża – ruszyły przeceny

Zboża – ruszyły przeceny

Ubiegłotygodniowa paniczna wyprzedaż na globalnym rynku akcji i surowców pociągnęła w dół także notowania większości towarów rolnych. Mocno potaniało zboże wystawiane na paryskim parkiecie. Taka sytuacja przełożyła się i na nasz rynek. Na krajowych giełdach towarowych spadki cen transakcyjnych zbóż sięgnęły średnio 20 złotych za tonę.

Magazyny portowe są pełne zbóż. W tym tygodniu przypłyną statki, które mają odebrać część zgromadzonego ziarna i ponownie będzie można je przyjmować od rolników. Tym bardziej, że już od stycznia podpisywano kontrakty terminowe na dostawy do końca marca.

Z zawieraniem umów na dalsze terminy odbioru producenci na razie się wstrzymują - niektórzy podpisują je tylko na sprzedaż ziarna po żniwach. W portach z ofert zupełnie zniknęło żyto, zarówno konsumpcyjne, jak i paszowe. Z tym ziarnem jest problem od ubiegłego roku. Popyt jest znacznie mniejszy niż w poprzednich latach, bo według informacji maklerów, zboże przeznaczane do tej pory w dużej ilości na biopaliwa, zostało zastąpione kukurydzą i to ona teraz jako jedyna nie tanieje.

Za to w portach pojawiły się oferty zakupy jęczmienia paszowego (można na niego podpisywać kontrakty od 640 zł/t do 655 zł/t). Rolnicy sieją go cały czas sporo, bo jest to zboże mało wymagające pod każdym względem i można je uprawiać na słabych glebach.

A jak kształtują się notowania pozostałych zbóż?

Zboża w portach
ceny transakcyjne zł/t
pszenica konsumpcyjna 12,5% 800-810
pszenżyto 670-675
kukurydza 695
źródło: BM Start
 

Źródło: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności