Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zaliczki na start

Zaliczki na start
Pierwsze pieniądze pojawią się na kontach już dziś. Agencja Restrukturyzacji rozpoczęła wypłatę zaliczek dopłat bezpośrednich oraz do gruntów rolnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zaliczki dostaną w pierwszej kolejności rolnicy z regionów, w których susza objęła aż 90 procent gruntów. A zatem z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego, lubelskiego i łódzkiego.

- Pierwszego dnia przekażemy, na konta prawie 80.000 beneficjentów kwotę ponad 313 milionów złotych. Do końca tego tygodnia planujemy przekazać około 1 miliarda złotych dla ponad 235.000 rolników - poinformowała Beata Orzołek, wiceprezes ARiMR.

Do końca października z tytułu zaliczek dopłat bezpośrednich, na konta rolników trafi około 3 miliardów złotych. Kolejny miliard zarezerwowano na realizację płatności do trudnych warunków gospodarowania, rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologicznych oraz zalesieniowych.

Wypłata zaliczek potrwa do 30-ego listopada, a od grudnia ruszą płatności końcowe.

Jak podkreślił minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski, istotne jest dla niego utrzymanie płynności finansowej gospodarstw. Zarówno z uwagi na zobowiązania rolników wobec różnych podmiotów, ale także ze względu na konieczność odpowiedniego przygotowania się do zimy, jak i trwających jeszcze prac polowych.

Równocześnie z wypłatą zaliczek Agencja Restrkturyzacji przyjmuje także wnioski o pomoc klęskową. Jak dotąd zgłosiło się po nią ponad 100.000 rolników. Połowa z nich już otrzymała decyzje, wypłacono natomiast 250 milionów złotych.

Minister rolnictwa zapewnia też, że jeśli pojawi się taka potrzeba, termin składania wniosków o pomoc zostanie przedłużony. Taka sytuacja może mieć miejsce z uwagi na fakt, że ponad 1000 komisji nie zakończyło jeszcze szacowania strat. A to protokół komisji jest niezbędny do ubiegania się o wsparcie.

Rolnicy mogą ubiegać się także o kredyty preferencyjne oraz odroczenie składek KRUS, czy o ulgi podatkowe.

Źródło: "ROL - PETROL" Giełda Paliwowo-Rolna na podstawie: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności