Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wysoki popyt na zboża

Wysoki popyt na zboża

Popyt na zboża wyraźnie wzrósł. Największe zmiany widać w handlu pszenicą konsumpcyjną, która zaczęła cieszyć się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony młynów, jak i eksporterów.

Pszenica konsumpcyjna ma bardzo dobre parametry i wreszcie została doceniona. Do tej pory brak zainteresowania tym ziarnem skutkował sprzedawaniem go do mieszalni pasz. Teraz zboże kupują młyny, a w portach ładowane są na statki i barki. Załadunek potrwa do około 10-ego lutego.

Ceny pszenicy konsumpcyjnej wzrosły w ciągu tygodnia średnio o 20 złotych za tonę.

Pszenica konsumpcyjna
ceny transakcyjne zł/t
porty 780-800
magazyny 720-750
źródło: BM Start

Producenci chętnie wożą to ziarno na północ, nawet z odległych zakątków Polski, bo skończyła się kampania buraczana i problem z dostępnością ciężarówek oraz wysokimi cenami transportu. Pszenica dociera również transportem drogowym do naszych zachodnich sąsiadów.

W portach, oprócz pszenicy, skupowane jest także pszenżyto (za maksymalnie 675 zł/t) i żyto paszowe (za średnio 585 zł/t).

W kraju ruszył także handel pszenicą paszową.

Źródło: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności