Ceny zbóż, notowania, aktualności

Sprzedaż zbóż – jakie ceny?

Sprzedaż zbóż – jakie ceny?

Na rynku zbóż duża nerwowość, producenci chcą sprzedać ziarno, a mieszalnie pasz, młyny, kaszarnie czy hodowcy zwierząt chcą je kupić. Do tego wpłynęły już statki do portów i tu także trwa intensywny skup.

Maklerzy walczą z czasem, by między dwoma długimi weekendami zdążyć ze zdobyciem odpowiedniej ilości towaru dla tak wielu chętnych. Nie wszyscy producenci drobiu mają zgromadzone duże zapasy zboża, dlatego starają się teraz je pozyskać. W dodatku są problemy z transportem.

Na finiszu są zbiory kukurydzy i tu, do połowy listopada, mokre ziarno powinno być już w całości zwiezione. Wszyscy się spieszą, korzystając z każdej chwili sprzyjającej pogody. Dlatego na przewóz innych zbóż brakuje samochodów.

Zboża w portach
ceny transakcyjne zł/t
pszenica konsumpcyjna  730-740
pszenżyto 610-630
kukurydza 640-645
źródło: BM Start

Jakość pszenicy konsumpcyjnej z regionów północnych ma doskonałe parametry, czyli wysokie białko i wysoką liczbę opadania. Jedynie gęstość bywa nieco zbyt niska. Ale to nie przeszkadza w intensywnym skupie tego towaru na eksport.

Z uruchomienia skupu pszenżyta, mogą się cieszyć ci, którzy nastawili swoje gospodarstwa na uprawę tego gatunku. Bo do tej pory były bardzo duże problemy z jego sprzedażą.

Źródło: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności