Ceny zbóż, notowania, aktualności

Słaby rynek kukurydzy?

Słaby rynek kukurydzy?

Zainteresowanie kukurydzą na giełdach towarowych jest na razie średnie, podobnie jak ceny. Ziarna nie brakuje, choć z ostatniego sezonu nie wszyscy rolnicy są zadowoleni.

Zbiory kukurydzy najlepiej wypadły na północy i południowym-wschodzie kraju. Najgorzej w środkowo-zachodniej Polsce, gdzie roślinom doskwierała potężna susza. Szacuje się, że w ubiegłym roku zebrano niecałe 4 miliony ton ziarna z hektar, czyli o milion ton mniej niż w roku 2018.

Powierzchnia upraw kukurydzy wyniosła 1 mln 250 tys. hektarów. Z czego na ziarno miało być przeznaczonych nawet 670.000 hektarów, ale pogoda mocno zweryfikowała te plany. Ostatecznie, ze względu na suszę i problemy z paszą dla zwierząt hodowlanych, rolnicy zwiększyli zbiór kukurydzy na kiszonkę o blisko 70.000 hektarów. A byli i tacy, którzy na ten cel przeznaczyli całość swoich zbiorów.

W dalszym ciągu trwa import kukurydzy z Ukrainy, a krajowi producenci mogą teraz otrzymać od 630 zł/t do 680 zł/t tego ziarna (za sprzedaż bezpośrednio z magazynów). W portach ceny za krajową kukurydzę wynoszą przynajmniej 670 złotych za tonę.

Źródło: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności