Ceny zbóż, notowania, aktualności

Pomoc klęskowa

Pomoc klęskowa

Dokładny termin zostanie ogłoszony 26 września, ale już teraz wiadomo, że przyjmowanie wniosków o pomoc klęskową ruszy na początku października. W przyszłym tygodniu startuje także program nawadniania, a za dwa i pół tygodnia Agencja Restrukturyzacji rozpocznie wypłatę zaliczek płatności do gruntów rolnych.

Przymrozki wiosenne, powodzie, deszcze nawalne, huragany, gradobicia i susza - to żywioły, które w tym roku dały się we znaki rolnikom. Rząd obiecał, że najbardziej poszkodowane gospodarstwa nie zostaną bez pomocy. Teraz przyszedł czas na konkrety.

- Rozpoczniemy przyjmowanie wniosków przez Agencję od 3-ego października. Mam nadzieję, że będzie już ona do tego czasu przygotowana. Nie zakładam, żeby tu był jakiś poślizg. Również przypominam, i ja to obiecałem, że te działania, które będą w tym roku, będą takie, jak w zeszłym roku. Jedna niewielka zmiana dotyczy pomocy dla użytków zielonych - poinformował Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa.

Stawki pomocy będą zróżnicowane i w zależności od wysokości strat będą wynosić od 1000 do 250 złotych do hektara. Najwyższą pomoc przewidziano dla upraw, na których koszty oszacowano na 70%. 500 złotych do hektara otrzymają rolnicy, w których gospodarstwach straty wyniosły minimum 30%.

Pomoc dla wieloletnich użytków zielonych uwzględnia zarówno wysokość szkód, jak i ilość zwierząt (obsada, bydła, kóz lub koni, wynosi na nich poniżej 0,3 dużej jednostki przeliczeniowej).

Pomoc klęskowa
wieloletnie użytki zielone
500 zł/ha 70%
250 zł/ha 30%-70%

Rolnicy, którzy z powodu suszy mają kłopoty z wywiązaniem się z wymogów zazieleniania, będą mogli liczyć na odstępstwa.

- Odstępstwa te polegają między innymi na tym, że w zakresie utrzymywania poplonów ścierniskowych, zostanie skrócony okres ich utrzymywania, z terminu 8 tygodni do 6 tygodni - tłumaczy Janusz Szulc z ARiMR.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłych latach, od połowy października ruszy wypłata dopłat bezpośrednich. Po raz pierwszy Agencja Restrukturyzacji przekaże większą część wsparcia do gruntów rolnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jak tłumaczy Tomasz Nowakowski, p.o. prezesa ARiMR, jest to efekt troski Agencji o płynność finansową rolników oraz chęć przekazania im pieniędzy w jak największej wysokości oraz w możliwe najkrótszym terminie. Dodatkowym wzmocnieniem dla gospodarstwa ma być właśnie wypłata dopłat bezpośrednich z PROW (85%).

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć uprawy przed suszą, już od środy będą mogli też składać wnioski o nawadnianie. Nabór wniosków potrwa do 22-ego listopada (pierwsza tura). Celem programu jest wsparcie rolników w zakresie poprawy bilansu wodnego w gospodarstwach rolnych.

Żeby w przyszłości zabezpieczyć rolników przed niedoborami wody, przygotowywany jest plan przeciwdziałania skutkom suszy oraz program rozwoju retencji.

Źródło: "ROL - PETROL" Giełda Paliwowo-Rolna na podstawie: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności