Ceny zbóż, notowania, aktualności

Mokre zbiory kukurydzy

Mokre zbiory kukurydzy

Zbiory kukurydzy już szybkim krokiem zmierzają do końca. Duża wilgotność po opadach często zmusza do przerywania prac polowych. A zagrożenie fuzariozą w tym warunkach pogodowych jest bardzo duże.

Zbiory kukurydzy trwają jeszcze na wschodzie i północy kraju, choć zdarzają się pojedyncze przypadki także w Wielkopolsce, gdzie żniwa, jak co roku, najwcześniej się skończyły. Teoretycznie tak późny zbiór to ogromne ryzyko porażenia ziarna chorobami grzybowymi, ale w tym sezonie warto było zaryzykować. W ciągu trzech tygodni mokre ziarno kukurydzy na krajowych giełdach towarowych, zdrożało o nawet 160 złotych za tonę. W połowie listopada płacono za nie w magazynach rolników maksymalnie 720 złotych, a teraz - nawet 820 zł/t.

Jeśli kukurydza ma ponad 33% wilgotności, trafia najczęściej to rękawów foliowych z przeznaczeniem na kiszonkę, a część z terenów przygranicznych, wywożona jest też do Niemiec. Jednak na niewielkie odległości, bo to surowiec niezbyt trwały.

Mniej wilgotne ziarno jest dosuszane. Rolnicy za tonę takiej kukurydzy, mogą otrzymać od 1090 zł/t do 1150 zł/t. Zdaniem ekspertów Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, to bardzo dobry sezon. Duża powierzchnia upraw i dobry plon (od 6,5 do 7 ton z hektara) wpłynęły na wysoki bilans, który nadrobił niedobory innych gatunków zbóż.

Szacuje się, że w tym roku zbierzemy w kraju ponad 7 milionów ton ziarna kukurydzy. 

Źródło: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności