Ceny zbóż, notowania, aktualności

Groźna susza

Groźna susza

Deszcz. Tego w tym roku roślinom mocno brakuje. Najgorsza sytuacja jest na Dolnym Śląsku, części Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski, ale także na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu.

Jak wynika z danych Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach susza rolnicza do końca pierwszej dekady lipca została odnotowana we wszystkich województwach. Ale w części regionów byłaby jeszcze dotkliwsza, gdyby nie fakt, że początek miesiąca był najbardziej dżdżystą dekadą tego roku. Mimo to, średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego pogłębiła się, i wynosi -113 mm, a susza dotknęła wielu upraw. Ucierpiały zboża, kukurydza, drzewa i krzewy owocowe, warzywa gruntowe i rośliny strączkowe.

Największy zasięg suszy rolniczej występuje w uprawach rzepaku i rzepiku, obejmując ponad połowę gmin w kraju. Potwierdzają to rolnicy, oceniając poziom zaolejenia nasion. W co czwartej gminie problem braku wody dotyka zbóż jarych.

Tam, gdzie stwierdzono suszę rolniczą szacuje się, że plony będą niższe od średniej wieloletniej o 20%.

Źródło: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności