Ceny zbóż, notowania, aktualności

Dobre ceny zbóż

Dobre ceny zbóż

Zboże sprzedają tylko ci rolnicy, którzy muszą, albo nie mają odpowiednich magazynów do przechowywania. Dlatego podaż ziarna na krajowych giełdach towarowych jest teraz niewielka, a oferty sprzedaży schodzą na pniu.

Na północy jest jeszcze koszona pszenica, a nawet tam gdzie zboże zostało już zebrane, rolnicy zajęci sa teraz zabiegami polowymi w gospodarstwach.

Na giełdach towarowych nie ma za wiele ofert sprzedaży. Najbardziej poszukiwana jest teraz pszenica konsumpcyjna trzymająca wszystkie parametry, bo w tym roku jest bardzo duży problem z wyrównaniem, przy doskonałych, wysokich wartościach zawartości białka, glutenu i liczby opadania. Ziarno jest bardzo drobne, a wiele kłosów nie wykształciło się w pełni, stąd problemy i rolników i przetwórni z uzyskaniem odpowiedniego surowca z przeznaczeniem na konsumpcję. Poszukiwany jest też jęczmień.

Zboża w portach
ceny transakcyjne zł/t
pszenica konsumpcyjna 14,0% 715
pszenica konsumpcyjna 12,5% 700-710
pszenżyto 640
żyto konsumpcyjne 600
żyto paszowe 590
kukurydza 705-715
źródło: BM Start
W magazynach krajowych, w porównaniu z portami, jak zwykle ceny zbóż są nieco niższe. Ale i tak utrzymują wysoki poziom.
Zboża w krajowych magazynach
ceny transakcyjne zł/t
pszenica konsumpcyjna 650-680
pszenica paszowa 620-680
pszenżyto 590-630
jęczmień paszowy 570-620
żyto konsumpcyjne 560-580
żyto paszowe 540-570
owies konsumpcyjny 550-570
owies paszowy 520-550
źródło: BM Start

W ubiegłym tygodniu, gdy na paryskiej giełdzie Matif notowano systematyczne spadki cen, u nas stawki utrzymywały się. A czasem nawet rosły o 10 złotych za tonę.

Źródło: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności