Ceny zbóż, notowania, aktualności

Pomoc suszowa

Pomoc suszowa

pole zniszczone przez suszę
123RF Zdjęcie Seryjne

W pierwszej kolejności o rządowe wsparcie mogą starać się najbardziej poszkodowani przez pogodę. Chodzi o rolników, w gospodarstwach których straty z powodu suszy wynoszą 70% i więcej.

Rolnicy, u których susza najbardziej dała się we znaki, zgodnie twierdzą, że będą składać wnioski o dofinansowanie. A te można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 14-ego do 28-ego września. Stawka pomocy wynosi 1000 złotych do jednego hektara, jeśli rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw, z wyłączeniem łąk i pastwisk. Gospodarz, który nie miał takiej polisy, otrzyma połowę tej kwoty.

Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć między innymi kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały. Ale jeszcze wiele komisji nie zakończyło pracy.

Wojewoda lubelski, Przemysław Czarnek, apelował wczoraj do wójtów i burmistrzów gmin, na terenie których wystąpiła susza, a nadal nie zakończone zostało szacowanie strat. Bez nich, jak podkreślił, nie będzie możliwości wypłacania rolnikom odszkodowania.

Z kolei rolnicy, w których gospodarstwach szkody wyniosły co najmniej 30%, ale mniej niż 70%, wnioski o pomoc składać mogą od 26-ego września do 17-ego października. W tym przypadku stawka pomocy wynosi 500 złotych na jeden hektar powierzchni uprawy i również jest zmniejszana o połowę, jeśli rolnik nie posiada polisy.

Źródło: na podstawie: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności