Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wsparcie dla hodowców trzody chlewnej

Wsparcie dla hodowców trzody chlewnej

para tuczników
123RF Zdjęcie Seryjne

Agencja Restrukturyzacji wdraża kilka mechanizmów pomocowych dla producentów świń z terenów ASF. Od 2015 roku wypłacane są rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie. Dotychczas z tej formy pomocy skorzystało dwa tysiące stu osiemnastu producentów, którym wypłacono w sumie 5 i pół miliona złotych.

Od połowy grudnia ubiegłego roku przyjmowane są wnioski o udzielenie pomocy z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny. Mogą z niej skorzystać rolnicy, którzy otrzymali decyzję powiatowego lekarza weterynarii nakazującą wybicie świń.

- Kolejnym wymogiem jest to, aby siedziba stad do której wnioskuje wnioskodawca, mieściła się w obszarze objętym Afrykańskim Pomorem Świń, w tym strefa żółta, czerwona oraz niebieska - wyjaśnia Anna Kołnierzak z ARiMR.

Ale to nie są jedyne warunki jakie należy spełnić, aby ubiegać się o pomoc. Anna Kołnierzak dodaje, że w okresie od 1-ego lipca 2016 roku do 30-ego czerwca 2017 roku - w tak zwanym okresie referencyjnym - posiadacz świń utrzymywał nie więcej niż 50 świń. A w dniu wydania decyzji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, posiadał co najmniej jedną sztukę. Co ważne, świnie powinny opuścić gospodarstwo w terminie 120 dni - nie później jednak niż do 14-ego sierpnia bieżącego roku.

Od kilkunastu dni Agencja Restrukturyzacji przyjmuje także wnioski o pomoc na wyrównanie dochodu uzyskanego przez producentów świń z terenu ASF. Aby otrzymać pomoc należy złożyć wniosek do swojego biura powiatowego i załączyć do niego faktury dokumentujące uzyskiwane dochody w okresie referencyjnym - trzech lat przed momentem złożenia wniosku - oraz w okresie bieżącym.

Wsparcie nie przysługuje do sztuk objętych tzw. pakietem Hogana. Pomoc będzie udzielana na wyrównanie kwoty dochodu uzyskiwane za świnie sprzedane od lipca 2017 roku.

Źródło: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności