Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wartość indeksu cen żywności, olejów i zbóż

Wartość indeksu cen żywności, olejów i zbóż

indeks cen
123RF Zdjęcie Seryjne

W ubiegłym roku - za wyjątkiem lipca i grudnia - wartość tego indeksu wzrastała. W ciągu miesiąca indeksy dla olejów, zbóż, cukru i nabiału spadły, natomiast dla mięsa uległy wzrostowi.

Indeks cen olejów roślinnych w marcu br. był na poziomie 167,6 pkt. w porównaniu do 178,7 pkt. (spadek o 6,2% wobec marca 2016). Indeks ten po raz drugi w tym roku uległ spadkowi. Przyczyną redukcji był taniejący olej sojowy i palmowy. Olej palmowy potaniał w ciągu miesiąca o 5,6% w związku z oczekiwanym wzrostem podaży w Azji Płd.-Wsch. oraz spadkiem popytu na rynkach międzynarodowych. Natomiast Olej sojowy stracił na wartości 3,5% za sprawą podniesienia prognoz produkcji soi w Ameryce Płd. i ogromnego areału tego gatunku w Stanach Zjednoczonych. Spadki cen są również podyktowane większą niż szacowano podażą oleju słonecznikowego i rzepakowego.

Indeks cen zbóż dla marca br. był na poziomie 147,8 pkt. w porównaniu do 150,5 pkt. w lutym br. Spadek ten jest odzwierciedleniem dużej podaży zbóż i prognoz wysokich zbiorów w nowym sezonie. Potaniała także kukurydza oraz pszenica.

Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie FAO

Powrót do aktualności