Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zniżki na giełdach UE

Zniżki na giełdach UE

rolnik przeliczający Euro otrzymane za zboże
123RF Zdjęcie Seryjne

Coceral w raporcie z czerwca podniósł prognozę zbiorów zbóż w Unii do 314,4 mln t, czyli o 1,8% wobec zeszłorocznego wyniku. Przewidywaną wysokość zbiorów pszenicy miękkiej podniesiono z 145,2 mln t w prognozie z marca do 148 mln t. Jednak nadal jest to o 1,5% niższy poziom produkcji niż rok temu. Zwiększono również prognozę dla jęczmienia - z 58,9 mln t do 63,2 mln t. Ceny tego gatunku będą się wahać wraz z postępem żniw i dostępnością ziarna.

W Stanach również odnotowano spadki. Staniała kukurydza. W najbliższym kontrakcie na CBoT ceny złotego ziarna w ciągu tygodnia spadły o 7,4% do 141,2 USD/t. Zmniejszyły się także notowania pszenicy - o 5,1% do 158,5 USD/t. Jeśli chodzi o kukurydzę, na zniżki wpłynęło podniesienie oficjalnych szacunków areału tego gatunku. Według obliczeń USDA, areał wynosi 94,15 mln akrów (38,1 mln ha). Kondycja kukurydzy wciąż jest dobra. W dalszym ciągu 75% upraw otrzymało najwyższe oceny. Produkcja bioetanolu, podobnie jak w zeszłym tygodniu utrzymuje się na wysokim poziomie. Zapasy tego biopaliwa wynoszą 21,17 mln baryłek.

Zredukowano areał soi do 83,7 mln akrów (33,9 mln ha). Po opublikowaniu raportu dotyczącego zasiewów, na giełdzie CBoT nastąpił spadek cen złotego ziarna w kontraktach terminowych i umocnienie notowań soi.

Już jakiś czas temu spodziewano się korekty szacunków areału pod uprawę soi oraz kukurydzy w USA. Powierzchnię dla soi szacowano na 83,8 mln akrów w porównaniu do 82,2 mln akrów w prognozie z marca. Według nieoficjalnych źródeł, areał przeznaczony pod uprawę kukurydzy miał się zmniejszyć z 93,6 mln akrów w marcu do 92,8 mln akrów.

Jeśli chodzi o pszenicę, podstawową przyczyną spadków cen są postępujące żniwa oraz coraz większa dostępność ziarna z nowych zbiorów. Do ostatniego wtorku w Stanach zebrano 45% pszenicy ozimej wobec 25% w tygodniu wcześniejszym oraz 41% średnio dla tego przedziału czasowego w okresie ostatnich 5 lat.

Źródło: komentarz analityków FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł

Powrót do aktualności