Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wielkie liczenie

Wielkie liczenie

liczenie strat na polach
123RF Zdjęcie Seryjne

Najbardziej tam, gdzie rolnicy nie zdecydowali się na dodatkowe obsiewanie ozimych upraw po tym, jak część roślin nie przetrwała zimy.

O szacowanie strat po zimie wnioskowało ponad 1400 gospodarstw z regionu. Na prawie 113 tys. ha ocenionych upraw mrozy zniszczyły przeszło 102 tys. Szacuje się, że to zaledwie 40% wszystkich zniszczeń w regionie. Ci, którzy mają protokół z szacowania, a straty w ich gospodarstwach przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji, mogą liczyć na wsparcie państwa. Tam, gdzie straty są oszacowane poniżej tego progu, pomoc należy się na zasadzie de minimis.

Najbardziej powszechną formą pomocy są preferencyjne kredyty, dodatkowe dopłaty do materiału siewnego, odroczenie terminu płatności składek ubezpieczenia społecznego czy raty w płatnościach za zakup lub dzierżawę gruntów z Agencji Nieruchomości Rolnych. By uzyskać wsparcie, poszkodowani rolnicy muszą z protokołami z szacowania wnioskować o wydanie opinii wojewody. Dopiero wtedy mogą starać się choćby o kredyt klęskowy.

Źródło: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności