Ceny zbóż, notowania, aktualności

Siewy kukurydzy w UE

Siewy kukurydzy w UE

rozsypane ziarno kukurydzy
123RF Zdjęcie Seryjne

Niskie ceny w niektórych krajach są związane z redukcją areału. Tymczasem zbiory w Unii mają ulec wzrostowi z uwagi na dobrą pogodę i lepsze plonowanie. Do 11 kwietnia we Francji obsiano kukurydzą jedynie 4% areału wobec 17% w ubiegłym sezonie.

Areał przeznaczony pod ten gatunek ma się zmniejszyć o 7%. Podobna sytuacja jest we Włoszech. W Niemczech powierzchnia upraw kukurydzy wzrośnie o 1,3%, a zbiory - o 12,4% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Areał pod kukurydzę w Polsce ma wynieść około 580 tys. ha, czyli o 4% więcej niż w ub. r. W Rumunii - 2,5 mln ha, a na Węgrzech - 1,07 mln ha. Do tej pory obsiano kukurydzą zaledwie 7% planowanej powierzchni.

Źródło: FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł

Powrót do aktualności