Ceny zbóż, notowania, aktualności

Pszenicy pod dostatkiem (USDA)

Pszenicy pod dostatkiem (USDA)

stosy ziarna pszenicy
123RF Zdjęcie Seryjne

Automatycznie podwyższono szacowaną podaż - z 942,92 mln t do 944,9 mln t, a także zapasy końcowe - z 226,56 mln t do 228,49 mln t. USDA podniosło szacunki produkcji dla UE (było 154,13 mln t, jest 155,26 mln t), Ukrainy (było 26,5 mln t, jest 27 mln t), Australii (było 26 mln t, jest 27 mln t), Kanady (było 25 mln t, jest 26 mln t), północnych krajów Afryki (było 19,56 mln t, jest 20,26 mln t). Zrekompensowało to szacunki dla Stanów Zjednoczonych - z 58,13 mln t do 55,84 mln t.

Tymczasem prognozę zbiorów zbóż w ujęciu globalnym skorygowano w dół z 1 274,32 mln t do 1 267,25 mln t. Obniżono również przewidywane zapasy końcowe z 224,83 mln t do 222,9 mln t. Spadły prognozy światowych zbiorów kukurydzy z 978,1 mln t do 972,6 mln t. Największe ujemne korekty dotyczą: Stanów Zjednoczonych (z 345 mln t do 344,3 mln t), Argentyny (z 25 mln t do 24 mln t), Ukrainy (z 27 mln t do 25 mln t). Wzrosła natomiast przewidywana produkcja w Brazylii - z 79 mln t do 80 mln t.

Produkcję zbożową łącznie oceniono na 2 474,05 mln t w porównaniu do 2 484,69 mln t we wcześniejszym raporcie (wliczając ryż). Mowa zatem o nieco niższym poziomie zbiorów niż zeszłoroczny, ale zbliżonym do tego sprzed dwóch lat (2 474,62 mln t). Zapasy końcowe zbóż w ujęciu globalnym oceniono na 539,68 mln t.

Źródło: USDA, WASDE z października 2015 r.

Powrót do aktualności