Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zboża świat – duży urodzaj pszenicy, braki w kukurydzy

Zboża świat – duży urodzaj pszenicy, braki w kukurydzy

pole zbóż
123RF Zdjęcie Seryjne

Obecnie światowa produkcja pszenicy w sezonie 2015/16 prognozowana jest na poziomie 732,8 mln t, czyli o 1,2 mln t większym niż w prognozie wrześniowej oraz o 7,3 mln t (1,0 proc.) większym niż w sezonie 2014/15. Warto zauważyć, że sezon 2015/16 byłby tym samym trzecim z kolei sezonem o rekordowej wielkości zbiorów tego zboża. Wzrost produkcji w bieżącym sezonie wynikać ma ze zwiększenia o 0,6 proc. powierzchni zbiorów oraz zwiększenia o 0,3 proc. do 3,26 t/ha przeciętnych światowych plonów. Interesujące jest również to, że od momentu publikacji pierwszej prognozy dla sezonu 2015/16 (w maju  br.) USDA w każdym kolejnym miesiącu sukcesywnie podnosił wielkość oczekiwanych zbiorów pszenicy. Obecna prognoza jest o 13,9 mln t wyższa od majowej. W obecnym raporcie podwyższono o 1,1 mln t produkcję w UE oraz po 1,0 mln t w Kanadzie oraz w Australii.

W najnowszym raporcie USDA przewiduje światowe zużycie pszenicy w sezonie 2015/16 na poziomie 716,4 mln t, czyli na takim samym jak przewidywano we wrześniu oraz o 9,3 mln t (1,3 proc.) większym niż w sezonie ubiegłym. Niemniej jednak jest to wielkość wyraźnie niższa niż prognozowana produkcja, co powoduje, że obecny sezon może być trzecim z kolei z nadwyżką produkcji nad zużyciem. Jak wynika z prognoz USDA relacja zapasów końcowych do zużycia pszenicy w bieżącym sezonie może ukształtować się na wysokim poziomie 31,9 proc., wyższym niż 30,0 proc. w sezonie 2014/15. Gdyby te prognozy sprawdziły się, byłby to najwyższy poziom tego wskaźnika od sezonu 2001/02. Oznacza to, że istnieją fundamentalne przesłanki do przeciętnie niższych światowych cen pszenicy wyrażonych w dolarze amerykańskim niż w poprzednim sezonie.

Z kolei sytuacja na światowym rynku kukurydzy jest bardziej napięta. Obecnie USDA prognozuje produkcję tego zboża na 972,6 mln t. Jest to o 5,5 mln t mniej niż oczekiwano we wrześniu oraz o 36,1 mln t (3,6 proc.) mniej niż wyniosły zbiory w sezonie 2014/15. Złożyły się na to mniejsza o 1,0 proc. powierzchnia zbiorów oraz mniejsze o 2,7 proc. przeciętne plony (5,5 t/ha).

Światowe zużycie kukurydzy w sezonie 2015/16 przewyższać ma, choć nieznacznie, prognozowaną produkcję. Wprawdzie będzie ono o 7,7 mln t mniejsze niż w poprzednim sezonie, ale wyniesie 980,8 mln t, tj. o 8,2 mln t mniej niż przewidywana produkcja. Tym samym obniży się wskaźnik pokazujący relację zapasów końcowych do zużycia do 19,2 proc. wobec 19,8 proc. szacowanych na koniec sezonu 2014/15.

Źródło: Portal Spożywczy za: BGŻ BNP Paribas

Powrót do aktualności