Ceny zbóż, notowania, aktualności

Coceral – szacunki dotyczące zbiorów zbóż

Coceral – szacunki dotyczące zbiorów zbóż

zbiory zbóż z pola
123RF Zdjęcie Seryjne

Produkcja durum ma wynieść 7,9 mln t, czyli o 4,1% więcej niż przed rokiem. Zbiory jęczmienia wynoszą nieco więcej niż rok temu - 60,29 mln t; zbiory żyta - 7,5 mln t (o 5,7% mniej niż w zeszłym roku). Duży spadek dotyczy kukurydzy - z 73,84 mln t do 59,46 mln t (o 19,5%). Zbiory pszenżyta również nie są wysokie - spadek o 11% do 11,44 mln t.

Produkcja zbożowa Francji wynosi łącznie 69,7 mln t w porównaniu do 70,6 mln t w ubiegłym roku. Rekord odnotowano w przypadku zbiorów pszenicy miękkiej, które mają wynieść 39,18 mln t wobec 37,4 mln t rok temu. Produkcja jęczmienia również jest nieco większa - 12,4 mln t w porównaniu do 11,7 mln t przed rokiem. Spadek odnotowany zostanie dla kukurydzy - jedynie 13,4 mln t wobec 17 mln t rok temu.

Nieco większe spadki odnotowano w Niemczech. Produkcję oceniono na 48,5 mln t wobec 52,3 mln t przed rokiem. Zbiory pszenicy miękkiej wynoszą 26,2 mln t wobec 27,8 mln t rok temu, jęczmienia - 11,7 mln t, kukurydzy - 3,95 mln t wobec 5,23 w sezonie wcześniejszym.

W Polsce zbiory zbóż mają wynieść ok. 30 mln t wobec 31,26 mln t przed rokiem. Produkcja pszenicy miękkiej - 11,16 mln t wobec 11,48 rok temu. Na podobnym poziomie utrzymała się produkcja jęczmienia - 3,285 mln t. Spadek odnotowano dla kukurydzy - z 4,193 mln t przed rokiem do 3,48 mln t, oraz dla pszenżyta - z 5,198 mln t przed rokiem do 4,5 mln t obecnie. Nieco lepiej prezentują się notowania żyta - wzrost z 2,778 mln t do 3 mln t, a także sorgo - z 2,904 mln t do 3,15 mln t.

Źródło: FAMMU/FAPA za: Reuters i innymi źródłami

Powrót do aktualności