Ceny zbóż, notowania, aktualności

Przyczyną rosnącego nacisku na polskich producentów jest paradoksalnie ich sukces

Przyczyną rosnącego nacisku na polskich producentów jest paradoksalnie ich sukces

polskie mięso
123RF Zdjęcie Seryjne

Kolejne pod tym względem antyimportowych restrykcji są Niemcy oraz Hiszpania oraz w mniejszym stopniu Wielka Brytania i Słowacja. Nasi eksporterzy nie dostrzegają za to problemów w Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Grecji, Portugalii i Rumunii.

"Ten raport jest bardzo alarmujący. Tym bardziej, że te złe przykłady zaczynają się rozprzestrzeniać na inne kraje członkowskie" - mówił podczas konferencji członek komisji ochrony środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności PE Andrzej Grzyb (PSL, Europejska Partia Ludowa).

Przedstawiciele producentów nie kryją, że ich celem jest doprowadzenie do dyskusji na ten temat w całym europarlamencie, by problem ten dostrzegli też deputowani z innych krajów. Wówczas zwiększyłaby się szansa na wspólne stanowisko PE w tej sprawie, który mógłby np. w formie rezolucji wywrzeć presję na Komisję Europejską, by ta przyjrzała się bliżej tej sprawie.

"Brak reakcji ze strony Brukseli (na przejawy protekcjonizmu - PAP) może spowodować falę podobnych działań ze strony innych państw" - ostrzegał Łukasz Dominiak z Krajowej Rady Drobiarstwa.

Polska jest obecnie siódmym największym eksporterem żywności w UE, wyprzedzając od 2008 roku m.in. Wielką Brytanię i Danię.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności