Ceny zbóż, notowania, aktualności

Prognozy plonów zbóż KE

Prognozy plonów zbóż KE

kłosy i ziarna zbóż
123RF Zdjęcie Seryjne

KE przewiduje w br. średnie plony pszenicy w wysokości 5,55 t/ha wobec 5,84 t/ha w roku wcześniejszym co stanowi spadek o 5 proc, jednak wobec średniej z ostatnich pięciu lat notowany jest wzrost o 2 proc. Według raportu najwyższe plony pszenicy osiągną Irlandia 8,88 t/ha, Belgia 8,66 t/ha, Holandia 8,85 t/ha, Wielka Brytania 8,08 t/ha, Niemcy 7,64 t/ha, dalej Dania 7,27 t/ha i Francja 7,21 t/ha.

Dla jęczmienia plony przewidziane są na poziomie 4,63 t/ha co stanowi spadek o 5 proc. wobec roku poprzedniego, gdzie plony wynosiły 4,91 t/ha. Także tu w odniesieniu do średniej z ostatnich pięciu lat oznacza to jednak wzrost o blisko 3 proc. Najwyższe plony wskazane są dla Belgii 8,86 t/ha, Irlandii 7,51 t/ha, Holandii 6,64 t/ha, Francji 6,55 t/ha, Niemiec 6,43 t/ha.

Plony pszenżyta w krajach Unii mają osiągnąć średnią wielkość 4,26 t/ha co stanowi spadek o 6 proc. wobec 4,53 t/ha z roku poprzedniego, jednocześnie oznacza to i tak wzrost w odniesieniu do średniej z ostatnich pięciu lat o blisko 3 proc. Z raportu wynika, że najwyższe plony pszenżyta w tym roku osiągną Niemcy 6,22 t/ha, dalej Dania 5,46 t/ha, Francja 5,36 t/ha, Szwecja 5,20 t/ha, Austria 5,19 t/ha.

Plony kukurydzy na ten rok oceniane są na poziomie 7,19 t/ha i jest to spadek o 4 proc wobec 7,51 t/ha z roku ubiegłego, jednocześnie oznacza też wzrost o 4 proc. w odniesieniu do średniej z ostatnich pięciu lat. Według raportu MARS najwyższe plony kukurydzy w 2015 roku będą w Belgii na poziomie 11,24 t/ha, Hiszpanii 11,10 t/ha, Grecji 10,87 t/ha, Holandii 10,86 t/ha, Austrii 10,49 t/ha.

Źródło: farmer.pl

Powrót do aktualności