Ceny zbóż, notowania, aktualności

Spadają światowe ceny pszenicy. W Polsce podtrzymywał je słaby złoty i sytuacja w Rosji

Spadają światowe ceny pszenicy. W Polsce podtrzymywał je słaby złoty i sytuacja w Rosji

kłosy zboża w rolnika
123RF Zdjęcie Seryjne

Mimo, że od końca grudnia notowania kontraktów futures w Europie nieznacznie się obniżają, na przestrzeni analizowanego miesiąca nawet wzrosły. Notowania najbliższego obecnie kontraktu (marcowego) na giełdzie MATIF na zamknięciu w piątek 9.01.2015 r. wyniosły 195,25 EUR/t i wciąż były o 3,4 proc. wyższe niż w piątek 5.12.2014 r. Niemniej jednak, pszenica najpierw bardzo wyraźnie drożała i dlatego w miniony piątek była o 3,5 proc. tańsza niż na zamknięciu w dniu 24.21.2014 r.

Ceny pszenicy w UE wzrastały w grudniu za sprawą sytuacji w Rosji, gdzie rząd wprowadził ograniczenia w eksporcie tego surowca, co z kolei spowodowało duży wzrost zapotrzebowania na ziarno z krajów unijnych. Co więcej, euro wyraźnie osłabiło się w stosunku do dolara amerykańskiego, co zwiększyło konkurencyjność cenową ziarna unijnego na rynkach międzynarodowych.

Jeśli chodzi o ceny w Polsce, to dodatkowym wsparciem ceny poza wymienionymi powyżej czynnikami podtrzymującymi ceny w UE, było w ostatnich tygodniach osłabienie się złotego wobec euro. Powoduje to, że nawet przy wyższych cenach wyrażonych w złotych, cena w euro jest nadal konkurencyjna i zapewnia utrzymanie wysokiego tempa eksportu ziarna. Jak podaje Sparks Polska cena pszenicy konsumpcyjnej o zawartości białka 12,5 proc. z dostawą do portów w okresie styczeń-luty kształtowała się na początku br. na bardzo wysokim poziomie 860-870 zł/t. Ceny w głębi kraju z dostawą do zakładów przetwórczych były dużo niższe, choć wyraźnie wyższe niż jeszcze dwa-trzy miesiące temu i kształtowały się w przedziale 720-800 zł/t. Z kolei według notowań MRiRW przeciętna cena zakupu pszenicy w dwóch ostatnich tygodniach 2014 r. wynosiła 699 zł/t. Można zaryzykować twierdzenie, że obecnie zmiany kursów walutowych w największej mierze niwelują na naszym rynku sygnały płynące z rynku światowego.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności