Ceny zbóż, notowania, aktualności

Serwis farmer.pl podsumowuje ubiegły rok

Serwis farmer.pl podsumowuje ubiegły rok

ferma drobiu
123RF Zdjęcie Seryjne

Konsumpcja drobiu w Polsce stale rośnie, ta tendencja utrzyma się w 2015 r., wzrost jednak nie będzie tak dynamiczny jak w latach ubiegłych (od 2012 roku spożycie mięsa wzrasta z 26.1 kg na osobę do 26.5 kg w 2013 roku (dane GUS) do prognozowanych przez IERiGŻ 26.9 kg na mieszkańca w 2014 roku ).

Cały czas konsumenci doceniają walory drobiu, głównie: smakowe i dietetyczne, łatwość i szybkość przygotowania, a także konkurencyjną względem mięsa czerwonego cenę.

Analogicznie tendencję wzrostową wykazuje także produkcja żywca drobiowego, na 2014 roku prognozowano wzrost o 8 proc. (do około 2.570 tys.ton), przewidywany jest dalszy, choć nie tak intensywny wzrost w roku 2015.

Ten dynamiczny proces wpływa na regularny wzrost dodatniego bilansu w obrotach zagranicznych mięsem. Do sierpnia br. wyeksportowaliśmy go o 16 proc. więcej niż przed rokiem, zaś w całym roku na handel zagraniczny przeznaczono wg. przewidywań 820-830 tys.ton drobiu. Prognozy Komisji Europejskiej (z jesieni 2014) szacują, że rosyjskie embargo w niewielkim stopniu wpłynie na eksport drobiu z Unii Europejskiej, zatem perspektywy polskiego eksportu w nowym roku są dobre.

Na wzrost produkcji dodatnio wpływa także fakt spadku cen większości produktów pochodzenia roślinnego.

Niezwykle ważnym aspektem produkcji drobiu są oczywiście ceny mięsa i tak w okresie 8 miesięcy 2014 roku obniżyły się one, o około 3,4 proc. (w odniesieniu do roku 2013) co było następstwem dużej podaży kurcząt brojlerów i rosnącego ich skupu. Kurczęta skupowano we wrześniu po 3,68 zł/ kg, zaś indyki za 5,89 zł/kg. Wzrosły z kolei ceny wędlin drobiowych o (1.6 proc.).

Według prognoz utrzymujący się krajowy popyt na drób oraz wzrost eksportu towaru, wpłynie na wzrost cen skupu. Zespół Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych, powołany przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego ocenił, że w grudniu 2014 r. kwota kształtowała się na poziomie 3,50-3.70 zł/kg zaś w marcu roku 2015 3,70-4,00 zł/kg.

W 2015 r. odnotujemy dalszy wzrost konsumpcji drobiu, nie będzie on jednak tak dynamiczny jak w latach poprzednich.

Źródło: farmer.pl

Powrót do aktualności