Ceny zbóż, notowania, aktualności

Niskie ceny wieprzowiny dotyczyły całej Europy

Niskie ceny wieprzowiny dotyczyły całej Europy

mięso wieprzowe
123RF Zdjęcie Seryjne

W październiku oraz listopadzie br. średnia cena reprezentatywna wieprzowiny (tusze wieprzowe kl. E, mps) dla całej Wspólnoty kształtowała się na najniższym poziomie w ciągu jedenastu miesięcy br., wynosząc odpowiednio 142,60 EUR/100 kg oraz 140,10 EUR/100 kg. W grudniu 2014 r. średnia cena reprezentatywna wieprzowiny w UE osiągnie najniższy poziom w ciągu całego ubiegłego roku. Sytuacja na tym rynku jest odbiciem zwiększonej podaży mięsa w UE, które wywołało rosyjskie embargo.

Jak informuje FAMMU/FAPA - sytuacja ta byłaby jeszcze gorsza, gdyby nie znaczny popyt na mięso płynący z Azji, co pozwoliło eksporterom unijnym skierować znaczną część wywozu właśnie w tym kierunku. Cena reprezentatywna wieprzowiny we Wspólnocie osiągnęła najwyższy poziom w czerwcu 2014 r. (171,77 EUR/100 kg). Miesiąc ten jest zazwyczaj początkiem sezonowego wzrostu cen wieprzowiny. Wysoki poziom średniej ceny tego gatunku mięsa w Unii notowano jeszcze w lipcu (167,72 EUR/100 kg) oraz w sierpniu (164,56 EUR/100 kg).

Wrzesień był już jednak początkiem rosnącej dynamiki spadku notowań cen wieprzowiny w krajach Wspólnoty. W całym 2014 r. średnia cena reprezentatywna wieprzowiny dla UE jest niższa niż przed rokiem.

Porównanie cen wieprzowiny za pierwsze 11 miesięcy 2014 r. w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. wskazuje, że spadły one we wszystkich krajach UE, za wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Włoch i Cypru, gdzie odnotowano wzrosty na poziomie odpowiednio 1,4 proc., 1,6 proc. oraz 1,9proc. Na Malcie ceny pozostały na niezmienionym poziomie.

Według danych przedstawionych przez FAMMU/FAPA - największy spadek cen wieprzowiny zanotowano w Rumunii (-13,0 proc.), na Łotwie (-11,9 proc.), w Hiszpanii (-11,6 proc.), Holandii (-11,3 proc.), Belgii (-11,2 proc.), Polsce (-10,3 proc.), na Litwie (-10,1 proc.), we Francji (-9,9 proc.), w Luksemburgu (-9,6 proc.), Finlandii (-8,9 proc.), Niemczech (-8,3 proc.), Danii (-8,1 proc.), Czechach (-8,1 proc.), na Słowacji (-8,1 proc.), w Chorwacji (-7,6 proc.), Estonii (-7,2 proc.), Austrii (-6,9 proc.), na Węgrzech (-6,6 proc.) w Portugalii (-5,9 proc.) oraz w Grecji (-5,1 proc.).

Źródło: farmer.pl za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności