Ceny zbóż, notowania, aktualności

W tym roku wydamy ponad 8 mln zł na promocję wieprzowiny

W tym roku wydamy ponad 8 mln zł na promocję wieprzowiny

mięso wieprzowe w zakładzie
123RF Zdjęcie Seryjne

Należności Funduszu, czyli dochody przewidziane do wpłaty w 2015 r. to 9 mln zł. Kapitał Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego (FPMW) jest naliczany w wysokości 0,1 proc. wartości netto od sprzedaży świń żywych.

Do naliczania i przekazywania pieniędzy na ten cel są zobowiązani przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń oraz przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT", którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń.

W tym roku z Funduszu finansowane lub współfinansowane będą następujące działania:

- XXVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych (świnie) - zostanie sfinansowana w całości z FPMW w kwocie 329,175 tys. zł.

- Promocja materiału hodowlanego trzody chlewnej podczas regionalnych targów i wystaw w 2015 r. - zostanie sfinansowana w całości z FPMW, koszt tej promocji będzie wynosił 816,270 tys. zł.

- Piknik wieprzowy - również sfinansowany w całości z FPMW w wysokości 1,034 mln zł.

- Upowszechnienie wyników badań o aktualnej wartości dietetycznej o wartości 449,820 tys. zł.

- Smaki Polskie - Wieprzowina - Polska tradycja - sfinansowane w całości za kwotę 500 tys. zł.

- Mięso wieprzowe - smaczne i zdrowe - sfinansowane w całości z FPMW 200 tys. zł.

- Smaki Europy - jakość i tradycja - współfinansowana z Funduszu w kwocie 1,5 mln zł.

- Smak jakości i tradycji prosto z Europy - współfinansowane z FPMW w kwocie 1,5 mln zł.

- Rozsmakuj się w Europie - współfinansowane z FPMW w kwocie 1,5 mln zł.

- Z wieprzowiną za pan brat - sfinansowane w całości z FPMW, które wynosi 460,215 tys. zł.

W roku ubiegłym, zadań prowadzonych lub współprowadzonych przez FPMW było o 17 więcej w tym znajdowały się np. szkolenia dla rolników z zakresu procedur uzyskiwania pozwoleń na budowę lub rozbudowę chlewni, promocje mięsa PQS, czy ochronę wizerunku branży mięsa wieprzowego.

Do zadań Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego należą:

- działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mięsa wieprzowego,

- promocja spożycia mięsa wieprzowego oraz jego przetworów,

- udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą świń oraz produkcją lub przetwórstwem mięsa wieprzowego,

- badania rynkowe dotyczące spożycia mięsa wieprzowego oraz jego przetworów,

- badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mięsa wieprzowego oraz jego przetworów, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia,

- szkolenia producentów i przetwórców mięsa wieprzowego,

- działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku mięsa wieprzowego.

Źródło: farmer.pl Iwona Dyba

Powrót do aktualności