Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zbiory rzepaku w Polsce w 2014 r. wyniosły 3,2 mln t

Zbiory rzepaku w Polsce w 2014 r. wyniosły 3,2 mln t

zbiory rzepaku z pola
123RF Zdjęcie Seryjne

Tegoroczny wzrost produkcji jest wynikiem zarówno większej powierzchni zasiewów, jak i poprawy plonowania, przy czym trzeba zaznaczyć, że wzrost plonów (o 18 proc. r/r) był znacznie większy niż wzrost areału upraw (o 2 proc. r/r).

Jeśli chodzi o ujęcie regionalne, bardzo duży wzrost zbiorów rzepaku w relacji rocznej odnotowano w województwie pomorskim. Wyniosły one ok. 300 tys. t i były aż 60 proc. wyższe od tych w 2013 r., przede wszystkim ze względu na istotne zwiększenie plonów w stosunku do niskich ubiegłorocznych.

Wśród innych liczących się regionów w produkcji rzepaku w Polsce wzrost produkcji powyżej średniej odnotowano w województwach zachodniopomorskim (o 24 proc. r/r, do 417 tys. t) i wielkopolskim (o 22 proc. r/r, do 423 tys. t).

Łączny udział pięciu województw (trzech ww. oraz dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego) w produkcji rzepaku w Polsce wyniósł 61 proc. w 2014 r. wobec 59 proc. w 2013 r.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności