Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zbiory zbóż wzrosły o 12,3 proc. rdr

Zbiory zbóż wzrosły o 12,3 proc. rdr

zbiory zbóż z pól
123RF Zdjęcie Seryjne

Według wynikowych szacunków produkcji głównych ziemiopłodów w 2014 r., który podał GUS, wynika, że zbiory zbóż ogółem były o 19,5 proc. wyższe w porównaniu do średniej z lat 2006-2010 (o ok. 5,2 mln t)., a podstawowych z mieszankami zbożowymi o blisko 2,4 mln t czyli o 9,6 proc. w porównaniu do średniej z lat 2006-2010.

GUS szacuje, że powierzchnia uprawy zbóż ogółem wyniosła ok. 7,5 mln ha. W porównaniu do średniej z lat 2006-2010, powierzchnia uprawy zbóż ogółem była niższa o 827,9 tys. ha (o 10,0 proc.). Plony zbóż ogółem oszacowano na 42,7 dt (100 kg)/ha, tj. o 4,7 dt/ha (o 12,4 proc.) więcej od uzyskanych w 2013 r., natomiast w porównaniu do średniej z lat 2006-2010 - więcej o 10,5 dt/ha (o 32,6 proc.) lat 2006-2010.

Jak podał GUS, znacznie zwiększyła się powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno, którą oszacowano na ok. 678 tys. ha. W porównaniu do roku ubiegłego powierzchnia jej uprawy wzrosła o ponad 63 tys. ha, tj. o ponad 10 proc. Oszacowano, że zbiory ziarna kukurydzy wyniosły blisko 4,5 mln t, tj. o ponad 0,4 mln t (o 10,6 proc.) więcej od uzyskanych w roku ubiegłym.

Zbiory rzepaku i rzepiku szacuje się na ponad 3,2 mln t, tj. o ponad 0,5 mln t, (o 20,5 proc.) więcej od uzyskanych w roku ubiegłym oraz o ponad 1,1 mln t, tj. o 52 proc. więcej od średniej z lat 2006-2010.

Powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku (ozimego i jarego łącznie) wyniosła w bieżącym roku ponad 941 tys. ha i była większa od ubiegłorocznej o około 20,9 tys. ha (o 2,3 proc.) i od średniej z lat 2006-2010 o 152 tys. ha (o 19,3 proc.). Największe zbiory rzepaku i rzepiku, powyżej 400,0 tys. ton, uzyskano w województwach: dolnośląskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności