Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wzrósł polski handel zagraniczny rzepakiem w pierwszych miesiącach sezonu

Wzrósł polski handel zagraniczny rzepakiem w pierwszych miesiącach sezonu

kwiaty rzepaku na polu
123RF Zdjęcie Seryjne

Według wstępnych danych handlowych, w pierwszych 3 miesiącach bieżącego sezonu 2014/15 (tj. od początku lipca do końca września 2014 r.) polski eksport rzepaku przekroczył 503 tys. ton. W stosunku do tego samego okresu przed rokiem zwiększył się o 9 proc. (dane Sparks). W analizowanym kwartale największym odbiorcą rzepaku z Polski były Niemcy, do których trafiło 64 proc. całego eksportu (tj. ok. 323 tys. t). Duże ilości trafiły również do Belgii (110 tys. t) oraz do Holandii (62 tys. t). Łącznie do 3 ww. krajów sprzedano ok. 98 proc. rzepaku wyeksportowanego z Polski ogółem.

Warto zwrócić uwagę, że polski eksport rzepaku już w 3 pierwszych miesiącach bieżącego sezonu przekraczający 500 tys. t jest większy niż wolumen wywozu, jaki odnotowano w większości ostatnich całych sezonów (wyjątkiem był sezon 2007/08, gdy całkowity eksport rzepaku wyniósł 510 tys. t oraz sezon 2013/14 z wywozem na poziomie 705 tys. t). Według prognoz Sparks, całkowity eksport rzepaku z Polski w bieżącym sezonie 2014/15 będzie mniejszy od rekordowo wysokiego w sezonie 2013/14, ale nieznacznie. Prawdopodobnie wyniesie on 700 tys. t.

Z kolei import rzepaku do Polski w ciągu pierwszych 3 miesięcy bieżącego sezonu wyniósł blisko 91 tys. t i był nieznacznie wyższy niż w analogicznym okresie w sezonie ubiegłym (o 1 proc.). Najwięcej rzepaku do Polski sprowadzono z Ukrainy (71 proc. zaimportowanego rzepaku ogółem, tj. ok. 65 tys. t). Wśród dostawców na kolejnych miejscach uplasowały się Holandia (7,7 tys. t), Słowacja (6,5 tys. t), oraz Czechy i Mołdawia (po ok. 3,3 tys. t). Udział ww. krajów w polskim imporcie rzepaku wyniósł ok. 85 proc.

Sparks prognozuje, że w całym bieżącym sezonie import rzepaku do Polski wyniesie ok. 150 tys. t i będzie o blisko 1/4 mniejszy od sezonu poprzedniego.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności