Ceny zbóż, notowania, aktualności

Brakuje skutecznych działań resortu rolnictwa na rynku żywca wieprzowego

Brakuje skutecznych działań resortu rolnictwa na rynku żywca wieprzowego

trzoda chlewna
123RF Zdjęcie Seryjne

WIR w wystosowanym apelu zwraca uwagę na spadkową tendencję cen trzody chlewnej, która nabrała wyjątkowego tempa w ostatnim czasie. Ich poziom jest porównywalny ze stanem z 2002 r. Niestety, niski poziom cen charakteryzuje cały rynek unijny.

Wraz z utrwalającym się, z miesiąca na miesiąc kryzysem w sektorze produkcji świń można zapomnieć o staraniach odbudowy mocno już zredukowanego stanu pogłowia trzody chlewnej w Polsce i poprawy sytuacji ekonomicznej producentów.

Rolnicy apelują jednocześnie o bardziej skuteczne działania resortu rolnictwa i instytucji mu podległych.

- Rolników nie interesują jednak plany, programy czy innego rodzaju przedsięwzięcia, jeżeli nie przynoszą one spodziewanych efektów. Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, jako reprezentant interesów producentów rolnych, apeluje więc do wszystkich instytucji o skuteczne zaangażowanie się w sprawę jak najszybszego złagodzenia skutków trwającego kryzysu. Jego zasięg i skala upoważnia nas do zwrócenia się w stronę Rządu i instytucji reprezentujących interes Polski w strukturach Unii Europejskiej. Zwracamy się także do wszelkich agencji powołanych do stabilizowania rynku wewnętrznego. Liczymy także na bardziej zdecydowane działania na rzecz ostatecznego rozwiązania problemów, które pojawiły się po stwierdzeniu w granicach Polski afrykańskiego pomoru świń, bo jak dotąd, działania te dalekie są od zadowalających - czytamy w liście.

Zapewne łatwiej byłoby walczyć o wspólne interesy, gdyby wszelkiego rodzaju związki i instytucje związane z branżą trzody chlewnej były bardziej zjednoczone w swoich działaniach. - Apelujemy do rolniczych związków, grup i zrzeszeń o konsolidację i zaangażowanie się w wypracowanie bardziej korzystnych dla siebie powiązań na rynku wewnętrznym i zewnętrznym. Zwracamy się także do przetwórców i konsumentów, by w pełni doceniając wartości kulinarne wieprzowiny, w większym niż dotychczas stopniu interesowali się produktami pochodzącymi z polskich hodowli.

Źródło: farmer.pl / id

Powrót do aktualności