Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wysoki światowy eksport i przerób rzepaku w III kwartale 2014 r.

Wysoki światowy eksport i przerób rzepaku w III kwartale 2014 r.

kwiat rzepaku na polu
123RF Zdjęcie Seryjne

Oil World szacuje, że światowy przerób rzepaku w III kwartale 2014 r. wyniósł 16,8 mln t i był o 1,8 mln t (12%) wyższy r/r. W okresie październik-grudzień br. wzrost ten prawdopodobnie wyhamuje do 0,5 mln t r/r, co ma/będzie mieć związek z poprawą dostępności nasion soi (z nowych zbiorów w Stanach Zjednoczonych) i słonecznika, a także z wyhamowaniem popytu na olej rzepakowy zgłaszanego przez producentów biodiesela w Europie. W okresie styczeń-czerwiec 2015 r. spodziewane jest dalsze wyhamowanie wzrostu przerobu rzepaku na świecie do 0,1-0,2 mln t w stosunku do I połowy 2014 r. Według ekspertów Oil World, w całym sezonie 2014/15 przerób rzepaku może osiągnąć 66,6 mln t, co w porównaniu z sezonem 2013/14 oznacza wzrost o blisko 4%.

Jeśli chodzi o światowy eksport rzepaku, w ciągu 3 pierwszych miesięcy bieżącego sezonu wyniósł on blisko 4,2 mln t. W porównaniu do tego samego okresu w 2013 r. zwiększył się o 1,1 mln t (35%).

Import surowca najbardziej zwiększyły Chiny (do ok. 980 tys. t z 570 tys. t w III kwartale 2013 r.), Pakistan (do 550 tys. t z 220 tys. t), Zjednoczone Emiraty Arabskie (do 250 tys. t z niecałych 80 tys. t) oraz Turcja (do 230 tys. z 70 tys. t).

Eksperci Oil World oczekują, że w całym sezonie 2014/15 największym importerem rzepaku na świecie pozostaną Chiny. Państwo Środka zakupi 4,7 mln t tego surowca wobec 4,6 mln t w sezonie 2013/14 (co ciekawe, jeszcze w sezonie 2010/11 przywóz rzepaku do tego kraju wynosił 'zaledwie' 1,1 mln t). Z kolei UE, która także należy do czołówki największych światowych importerów rzepaku, zaimportuje 2,4-2,5 mln t wobec blisko 3,7 mln t w sezonie poprzednim. Mniejszy przywóz do UE będzie wynikał z rekordowo wysokich tegorocznych zbiorów rzepaku we Wspólnocie, szacowanych na ponad 24 mln t.

Import rzepaku prawdopodobnie zwiększy także Japonia (do 2,4 mln t), Meksyk (do 1,7 mln t ), Pakistan (do 0,9 mln t), Zjednoczone Emiraty Arabskie (do 0,8 mln t) oraz Turcja (do 0,35 mln t).

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności