Ceny zbóż, notowania, aktualności

Dalszy spadek cen kukurydzy na rynku krajowym

Dalszy spadek cen kukurydzy na rynku krajowym

kolba kukurydzy
123RF Zdjęcie Seryjne

Przeciętna cena zakupu pszenicy paszowej, w porównaniu z poprzednim tygodniem, obniżyła się o 2 proc., kształtując się na poziomie 611 zł/t. Była ona o 4 proc. niższa niż przed miesiącem i o 14 proc. niższa niż rok wcześniej.

Za żyto konsumpcyjne w skupie przeciętnie płacono 499 zł/t, o 2 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 2 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do porównywalnego okresu 2013 r. żyto skupowano o 1 proc. drożej.

Średnia krajowa cena jęczmienia paszowego wzrosła do 558 zł/t. Cena ta była o 1 proc. wyższa niż tydzień wcześniej, ale o ponad 1 proc. niższa niż przed miesiącem i o 19 proc. niższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena zakupu jęczmienia browarnego ukształtowała się na poziomie 702 zł/t, o 2 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu, ale o 2 proc. wyższym niż przed miesiącem. Jednocześnie ziarno to było o 12 proc. tańsze niż rok wcześniej.

Za jęczmień konsumpcyjny w skupie uzyskiwano średnio 561 zł/t, o 2 proc. więcej niż tydzień wcześniej. Cena tego ziarna w odniesieniu do notowań sprzed miesiąca wzrosła o 1,5 proc., a w porównaniu z cenami sprzed roku była o 17 proc. niższa.

W dniach 29.09-05.10.2014 r. cena kukurydzy średnio w kraju wynosiła 586 zł/t i była o 9 proc. niższa niż w poprzednim tygodniu i o 28 proc. niższa niż miesiąc wcześniej. Zboże to było także o 11 proc. tańsze niż w analogicznym okresie 2013 r.

W dniach 29.09-05.10.2014 r. na krajowych giełdach towarowych transakcyjna cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła średnio 675 zł/t. Kukurydzę sprzedano po 525 zł/t, o 16,5 proc. taniej niż tydzień wcześniej. W kolejnym tygodniu giełdowe ceny zbóż w ofertach sprzedaży uległy dalszemu obniżeniu.

Źródło: Portal Spożywczy za: ARR

Powrót do aktualności