Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rekord zbiorów pszenicy w sezonie 2013/14; mniej w sezonie 2014/15

Rekord zbiorów pszenicy w sezonie 2013/14; mniej w sezonie 2014/15

zbiory zbóż z pola
123RF Zdjęcie Seryjne

W piątek 9 kwietnia Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) opublikował swój comiesięczny raport przedstawiający prognozy bilansów popytu i podaży głównych surowców rolnych. W odniesieniu do zbóż po raz pierwszy USDA zaprezentowała kompletne prognozy dla sezonu 2014/15. W stosunku do opublikowanych dwa tygodnie wcześniej prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej (MRZ) przewidują one głębszy (2,4 proc. wobec 1,6 proc.) spadek światowej produkcji pszenicy.

W stosunku do trwającego jeszcze sezonu 2013/14 w majowym raporcie USDA szacuje światową produkcję pszenicy na poziomie 714,0 mln t - jest to najwyższy poziom w historii. Jest to również najwyższy szacunek zbiorów w sezonie 2013/14 sporządzony przez USDA. W kwietniu br. zbiory szacowane były na 712,5 mln t, a w czerwcu ub.r. (najniższa prognoza zbiorów 2013/14) na 694,5 mln t. Rok temu w maju zbiory prognozowano na 694,9 mln t, czyli o 2,7 proc. (19 mln t) mniej niż szacuje się obecnie. Ten przykład pokazuje również, że wiosenne, wczesne prognozy obarczone są często dużym błędem. Kluczowe dla plonów pszenicy na półkuli północnej są bowiem warunki pogodowe w drugim kwartale roku.

Obecnemu, bardzo wysokiemu szacunkowi zbiorów pszenicy w sezonie 2013/14, towarzyszy jednocześnie stosunkowo niewysoka prognoza zużycia. W ostatnich miesiącach USDA generalnie w niewielkim stopniu obniżała kolejne prognozy zużycia i obecnie oczekuje, że wyniesie ono 702,8 mln t, podczas gdy w sierpniu ub.r. (najwyższa prognoza) przewidywano zużycie na poziomie 706,8 mln t. W rezultacie różnica pomiędzy produkcją a zużyciem w ostatnim raporcie USDA jest jak dotychczas największa i wynosi 11,2 mln t, podczas gdy latem ub.r. spodziewano się, że zużycie przewyższy produkcję.

Według najnowszych prognoz w nowy sezon wejdziemy z zapasami pszenicy wynoszącymi 186,5 mln t. Przy prognozowanej produkcji w sezonie 2014/15 na poziomie 697,0 mln t, dostępność ziarna rozumiana jako suma zapasów i produkcji będzie o 6 mln t niższa niż w sezonie 2013/14. USDA przewiduje także, że zużycie pszenicy wyniesie 696,2 mln t, czyli minimalnie mniej niż produkcja, i o 0,9 proc. mniej niż w sezonie 2013/14. Przy takiej prognozie światowy bilans pszenicy jest zrównoważony, a relacja zapasów końcowych do zużycia nawet nieznacznie wzrasta do 26,9 proc. wobec 26,5 proc. w sezonie obecnym.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności