Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wsparcie uprawy roślin białkowych wpłynie na odbudowę pogłowia świń

Wsparcie uprawy roślin białkowych wpłynie na odbudowę pogłowia świń

małe świnki
123RF Zdjęcie Seryjne

MRiRW nadzoruje realizację wieloletniego programu pn. „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach", w ramach którego planuje się stworzenie warunków do dywersyfikacji surowców paszowych, zwłaszcza importowanych surowców pochodzących z soi genetycznie modyfikowanej poprzez zwiększenie upraw rodzimych roślin strączkowych.

Plan odbudowy produkcji białka roślinnego jest oparty na bazie surowców rodzimego pochodzenia oraz jest procesem długofalowym.

- Obecnie trwa jego trzeci rok realizacji, gdzie wszystkie zadania zaplanowane na ten czas zostały w pełni zrealizowane. Ze względu na specyfikę programu, pełne wyniki będą znane po zakończeniu jego realizacji i posłużą zarówno do bezpośredniego wykorzystania w praktyce, jak również jako materiał wyjściowy dla kolejnych programów - informuje biuro prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program jest realizowany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG), Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu (IGR), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP) oraz Instytut Technologiczno - Przyrodniczy w Falentach (ITP).

Podjęte, kompleksowe prace w ramach poszczególnych obszarów badawczych programu zmierzają do doskonalenia roślin uprawnych w zakresie zwiększenia i stabilizacji plonów oraz poprawy jakości nasion. Trwają prace badawczo - rozwojowe nad weryfikacją technologii uprawy gatunków roślin strączkowych, receptur paszowych (również dla trzody chlewnej), wzbogacania pasz pozyskiwanych z trwałych użytków zielonych.

Jak tłumaczy MRiRW - Program jednocześnie idzie w parze z działaniami zmierzającymi do zintegrowanych i proekologicznych systemów rolniczych uwzględniających różnicowanie płodozmianów i zmniejszenie chemizacji rolnictwa.

Realizacja opiera się o następujące priorytety:

  • zwiększenie stabilności i jakości plonu wysokobiałkowych roślin strączkowych,
  • nowe trendy w agrotechnice roślin strączkowych i sposoby zwiększania opłacalności uprawy,
  • krajowe źródła białka roślinnego w żywieniu zwierząt monogastrycznych,
  • ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, infrastruktury rynku i systemu obrotu, a także opłacalności wykorzystania roślin strączkowych na cele paszowe w Polsce,
  • produkcję wysokiej jakości pasz z trwałych użytków zielonych.

Źródło: farmer.pl / id

Powrót do aktualności