Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ceny zbóż do końca roku poniżej poziomów zeszłorocznych

Ceny zbóż do końca roku poniżej poziomów zeszłorocznych

euro na pszenicy
123RF Zdjęcie Seryjne

"W Polsce ceny zbóż w sezonie 2013/2014 będą kształtowały się pod wpływem dobrych zbiorów zbóż w UE i w Europie Wschodniej (Rosja i Ukraina). W tej sytuacji ocenia się, że ceny skupu zbóż w kraju do końca bieżącego roku gospodarczego będą utrzymywały się poniżej cen ubiegłorocznych" - napisano w kwartalnej prognozie ARR.

"W roku gospodarczym 2013/2014 przewidywany wzrost produkcji drobiu prawdopodobnie nie zrekompensuje w całości spadku produkcji żywca wieprzowego. W związku z tym paszowe zużycie zbóż obniży się do 16,1 mln ton, o 2 proc. w porównaniu z sezonem 2012/2013. Przewiduje się również niewielkie zmniejszenie zużycia zbóż na cele konsumpcyjne" - napisano.

"Wykorzystanie ziarna do siewu może utrzymać się na poziomie zbliżonym do poprzedniego sezonu. Z uwagi na niższe niż przed rokiem ceny zakłada się wzrost zużycia zbóż na cele przemysłowe (do 2,7 mln ton), w tym na biopaliwa. Łączne krajowe zapotrzebowanie na zboże w sezonie 2013/2014 prawdopodobnie będzie nieco mniejsze i wyniesie 26,8 mln ton" - dodano.

Zdaniem analityków ARR, w dalszej części sezonu 2013/2014 eksport zbóż z Polski ulegnie prawdopodobnie zmniejszeniu, ze względu na niższe krajowe zasoby zbóż (suma zapasów na początku sezonu i rocznej produkcji) oraz wzrost zbiorów u liczących się eksporterów europejskich.

"Poziom krajowego eksportu nadal będzie znaczący, z uwagi na atrakcyjny dla krajowych handlowców poziom cen zbóż za granicą. Łącznie w sezonie 2013/2014 wywóz zbóż i przetworów zbożowych (w przeliczeniu na ziarno) według analityków ARR może wynieść 2,9 mln ton wobec 4,5 mln ton w sezonie 2012/2013" - napisano w raporcie.

Analitycy ARR oceniają jednak, że w całym sezonie 2013/2014 import zbóż i przetworów zbożowych (w ekwiwalencie ziarna), podobnie jak w poprzednim roku gospodarczym, może wynieść 1,7 mln ton.

"Będzie to uzupełnienie strukturalnych niedoborów w podaży krajowego ziarna. Na obroty polskiego handlu zagranicznego duży wpływ będą miały relacje cen krajowych do notowanych w pozostałych państwach UE" - dodano.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności