Ceny zbóż, notowania, aktualności

PKM Duda spodziewa się spadku spożycia mięsa i wyrobów z mięsa

PKM Duda spodziewa się spadku spożycia mięsa i wyrobów z mięsa

czerwone mięso
123RF Zdjęcie Seryjne

W pierwszym półroczu 2013 roku w segmencie dystrybucji PKM Duda zdołała sprzedać podobną ilość mięsa i wędlin jak w okresie porównywalnym w roku ubiegłym. PKM Duda sprzedał w pierwszym półroczu 2013 roku 34,6 tys. ton wyrobów wobec 34,8 tys. ton rok wcześniej.

W I połowie 2012 roku PKM Duda skupił 594,8 tys. sztuk trzody, a w tym samym okresie tego roku 431,5 tys sztuk.

PKM Duda podkreśla, że od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej pogłowie trzody chlewnej w Polsce maleje. Wg danych GUS w 2004 roku wynosiło ono ok. 22 mln sztuk, a pod koniec pierwszego kwartału 2013 już tylko niecałe 11 mln sztuk. Jednocześnie od początku 2012 wolumen skupu żywca rzeźnego utrzymuje się na podobnym poziomie.

Natomiast ceny skupu żywca wieprzowego systematycznie rosły od 2011 do IV kwartału 2012 roku osiągając maksimum w październiku 2012 r.

Od tego czasu do stycznia 2013 r. ceny skupu obniżyły się łącznie o 0,80 zł/kg do poziomu 5,13 zł/kg (wg Agencji Rynku Rolnego), by od lutego br. ponownie rosnąć osiągając w czerwcu br. poziom 5,56 zł/kg, czyli o ok. jeden procent niższy od notowanego w analogicznym okresie 2012 r.

W odpowiedzi na niesprzyjające warunki rynkowe zarząd PKM Duda podjął decyzje o zmianie strategii w segmencie ubojowo-produkcyjnym. W miejsce maksymalizacji wolumenów sprzedaży skoncentrowano się na zyskowności oraz na zmianie polityki skupowej żywca, co - w połączeniu z kolejnymi oszczędnościami kosztowymi - pozwoliło wypracować model działalności, który zapewnia spółce stabilną rentowność nawet w wyżej zaprezentowanych niesprzyjających warunkach rynkowych czyli przy niskim pogłowiu trzody chlewnej i rosnących cenach skupu żywca.

Grupa podkreśla, że skutkiem tego, pomimo niższego wolumenu uboju w I półroczu 2013 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 spółka i cała grupa kapitałowa osiągnęła lepsze wyniki finansowe.

Grupa Kapitałowa PKM Duda jest pionowo zintegrowanym holdingiem z branży mięsnej. Grupa obsługuje zarówno rynek wieprzowiny, wołowiny jak i dziczyzny, koncentrując swoją działalność głownie na hodowli, skupie, uboju, rozbiorze i konfekcji tych mięs w wielu asortymentach.

Sfera produkcyjno-handlowa stanowi kluczową część prowadzonej działalności obok działalności handlowej w zakresie dystrybucji wyrobów mięsnych i wędliniarskich oraz działalności pośrednictwa w zakresie handlu.

Grupa prowadzi też działalność w zakresie przetwórstwa mięs i produkcji wędlin oraz zajmuje się produkcją roślinną.

Źródło: Portal Spożywczy / BW

Powrót do aktualności