Ceny zbóż, notowania, aktualności

Eksport wieprzowiny rośnie. Chiny i Rosja wśród głównych partnerów

Eksport wieprzowiny rośnie. Chiny i Rosja wśród głównych partnerów

trzy tuczniki
123RF Zdjęcie Seryjne

Podobna była dynamika przyrostu wartości i wyniosła 21 proc., co przełożyło się na wyższe o 292 tys. zł wpływy z eksportu w omawianym okresie.

Patrząc z kolei na zmiany jakie zaszły pod względem wartości wywozu taki znaczny wzrost zawdzięczamy głównie systematycznemu rozwojowi handlu z głównymi partnerami handlowymi, Japonią i Włochami, gdzie wartość eksportu w skali roku wzrosła odpowiednio o 50 proc. i 76 proc. (oznacza to o 73 i 72 tys. zł. większe przychody w skali roku).

Co ciekawe, polska wieprzowina cieszy się coraz większym zainteresowaniem na rynku rosyjskim, gdzie zarówno wielkość jak i wartość wywozu podwoiła się w skali roku. W rezultacie Rosja stała się czwartym co do wartości eksportu odbiorcą polskiej wieprzowiny, z importem wartym ok. 137 tys. zł. Co więcej, coraz bardziej liczącym się partnerem stają się Chiny, które zaimportowały z Polski pięciokrotnie więcej mięsa wieprzowego niż przed rokiem. W rezultacie z wartością przywozu ok. 129 tys. zł. stały się jednym z sześciu głównych rynków zbytu.

Taka pozytywna dynamika wzrostu eksportu nie dotyczy jednak wszystkich partnerów. Białoruś, która rok temu była głównym odbiorcą polskiej wieprzowiny, w I połowie br. zmniejszyła prawie o połowę przywóz mięsa z Polski pod względem wolumenu jak i wartości, oznacza to 140 tys. zł mniej wpływów.

- Dane te potwierdzają, że relacje z naszymi wschodnimi partnerami są dla polskich producentów mięsa wieprzowego bardzo istotne, jednak trudno je określić jako stabilne. Można to również zauważyć w napiętych stosunkach z Rosją, która pod koniec sierpnia br. na skutek nieprawidłowości w eksporcie wprowadziła dodatkowe kontrole wobec mięsa wieprzowego z Polski, co może to skutecznie utrudnić wymianę handlową z tym rynkiem w kolejnych miesiącach - oceniają analitycy Banku BGŻ.

Warto również wspomnieć, że w I poł. br. import zmalał o 0,7% do poziomu 289 tys. ton. Polska pozostaje zatem importerem netto mięsa wieprzowego, jednak ujemny bilans handlu, dzięki zmianie relacji eksportu i importu zmniejszył się o 36 tys. t do poziomu 88 tys. ton.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności