Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ceny wieprzowiny w UE najwyższe od początku 2013 r.

Ceny wieprzowiny w UE najwyższe od początku 2013 r.

zakład produkcyjny z mięsem wieprzowym
123RF Zdjęcie Seryjne

W kilku ostatnich tygodniach spadek podaży żywca wieprzowego przyczynił się do umocnienia cen wieprzowiny w wielu krajach Wspólnoty.

W 32-gim tygodniu br. średnia cena reprezentatywna wieprzowiny (kl. E) w Unii wzrosła do 187,22 EUR/100 kg, tj. do poziomu najwyższego od początku 2013 r. W ciągu miesiąca średnia cena reprezentatywna wieprzowiny dla całej Wspólnoty zwiększyła się o 5,1 proc. Trzeba zauważyć, że tempo tego wzrostu było zbliżone do analogicznego okresu sprzed roku.

Wzrost cen odnotowano u większości większych producentów ze strefy euro, w tym w Hiszpanii (o 8 EUR/kg), Niemczech (o 10 EUR/kg), Holandii (o 11 EUR/kg), we Francji (o 11 EUR/kg) oraz we Włoszech (o 15 EUR/kg). W ważniejszych krajach producenckich poza strefą Euro cena wieprzowiny (wyrażona w EUR) zwiększyła się w Danii (o 5 EUR/kg) oraz w Polsce (o 11 EUR/kg), spadła zaś w Wielkiej Brytanii o 2 EUR/kg.

W 32-gim tygodniu br. średnia cena reprezentatywna wieprzowiny w Polsce kształtowała się na poziomie 185,72 EUR/100 kg, tj. była o 0,8% niższa od średniej ceny dla całej Unii, przewyższając jednocześnie średnią cenę wieprzowiny w Niemczech i Danii odpowiednio o 0,6% oraz 13,2%.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA (na podstawie danych Komisji Europejskiej)

Powrót do aktualności