Ceny zbóż, notowania, aktualności

Utrzymuje się wysoka dynamika wywozu nieprzetworzonego mięsa drobiowego na rynku krajowym

Utrzymuje się wysoka dynamika wywozu nieprzetworzonego mięsa drobiowego na rynku krajowym

mięso drobiowe
123RF Zdjęcie Seryjne

Jednakże, co ciekawe największe tempo wzrostu eksportu odnotowano dla krajów pozaunijnych. W skali roku wzrósł on o 28% (12 tys. t) do poziomu 54 tys. ton. W tym kierunku wywozu dominują dwa rynki, Chiny i Benin, z drugiej strony coraz bardziej widoczna stają się Ukraina, Rosja i Rep. Konga.

Z kolei dynamika w przypadku rozwoju eksportu na rynku UE była już mniejsza i oscylowała na poziomie 8% w relacji rocznej. Wynika z tego, że jeśli obserwowana tendencja wzrostowa się utrzyma, popyt na mięso drobiowe poza UE może być siłą napędową dla polskiego eksportu w długim okresie.

Co więcej, warto podkreślić, że zgodnie z prognozami IERiGŻu produkcja mięsa drobiowego w kraju w br. powinna wzrosnąć o 8%, przy czym ok. 37% wielkości produkcji ma być przeznaczona na eksport. Zatem obserwowany dynamicznie rozwijający się eksport wpisuje się w tę tendencję.

W analizowanym okresie nie uległa z kolei zmianie struktura wywozu dot. głównych rynków zbytu polskiego mięsa drobiowego. Tutaj niezmiennie najważniejszymi odbiorcami pozostały Niemcy, Wielka Brytania i Republika Czeska z eksportem wynoszącym odpowiednio 44,6 tys. t, 25,3 tys. t i 26,3 tys. ton. Na te rynki trafia ponad 30% eksportu mięsa drobiowego z Polski. Przy czym wzrost wywozu na te rynki jest znacznie mniejszy, ok. 4% w skali roku, zatem nie jest to motor napędzający rozwój polskiego eksportu.

Patrząc z kolei na zmiany w bilansie handlowym mięsem drobiowym, widzimy, że przy rosnącym eksporcie i nieznacznym wzroście importu (zaledwie o 2% w analizowanym okresie do poziomu 20 tys. t) saldo wymiany handlowej w pierwszej połowie br. zwiększyło się o 25 tys. t do 260 tys. ton. Zatem Polska cały czas umacnia swoją pozycję konkurencyjną jako eksporter netto na rynku mięsa drobiowego.

Widać to tym bardziej na tle danych Eurostat'u dot. eksportu UE nieprzetworzonego mięsa drobiowego, które wskazują na znaczne spadki, ok. 25% w skali roku. Dotyczy to zarówno wywozu na rynki pozaunijne (-14%) jak i znacznej obniżki w skali roku na rynku wewnętrznym (-30%).


Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności