Ceny zbóż, notowania, aktualności

Spada import śruty sojowej do Polski

Spada import śruty sojowej do Polski

ziarna soi
123RF Zdjęcie Seryjne

W maju br. nastąpiły dość duże zmiany w zakresie struktury dostawców śruty sojowej do Polski. W styczniu-kwietniu br. największym dostawcą tego surowca były Stany Zjednoczone (z blisko 50-procentowym udziałem w wolumenie importu). Na drugim miejscu uplasowała się Argentyna (40%), a na trzecim Niemcy (4%). W samym maju br. import pochodził praktycznie jedynie z Argentyny, niewielkie ilości z Niderlandów, z Niemiec był śladowy, zaś Stany w ogóle nie pojawiły się w zestawieniu. Tym samym, biorąc pod uwagę cały okres pięciu miesięcy br., na pierwszym miejscu ponownie uplasowała się Argentyna (48% udział), potem USA (40%) i Niderlandy (4%).

Dla porównania, w analogicznym okresie ub. r. aż 76% importu śruty sojowej pochodziło z Argentyny, 12% z Brazylii, a jedynie 6% ze Stanów Zjednoczonych.

Jeśli chodzi o eksport śruty sojowej z Polski, jego skala jest niewielka w zestawieniu z wolumenem importu tego surowca do naszego kraju. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów, w ciągu pierwszych pięciu miesięcy br., wywóz wyniósł ponad 34 tys. t, tj. był o prawie 48% wyższy niż w tym samym okresie 2012 roku. Największym odbiorcą śruty sojowej z Polski była Słowacja (jej udział w eksporcie wyniósł 38%), za nią natomiast uplasowały się Czechy (32%).

W okresie pierwszych pięciu miesięcy br. nadwyżka importu nad eksportem w polskim handlu zagranicznym śrutą sojową wyniosła ponad 288 mln euro. %Dla porównania, w tym samym okresie 2012 r. osiągnęła poziom 257 mln euro.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności