Ceny zbóż, notowania, aktualności

Izba Zbożowo-Paszowa: Maleje podaż zbóż

Izba Zbożowo-Paszowa: Maleje podaż zbóż

ziarno zbóż przed silosem
123RF Zdjęcie Seryjne

Według Izby zbiory zbóż w naszym kraju są już bardzo zaawansowane. Na południu i w centrum kraju większość zbóż została już zebrana. Najmniejsze zaawansowanie żniw odnotowuje się województwach położonych na północy kraju, gdzie do zebrania pozostaje jeszcze 25-30 proc. areału upraw zbóż.

W ocenie Izby Zbożowo-Paszowej, ziarno zebrane w bieżącym roku na południu i w centrum kraju jest dobrej jakości.

W regionach, gdzie żniwa już są na ukończeniu, podaż ziarna jest wyraźnie mniejsza. Ci rolnicy, którzy musieli sprzedać ziarno, gdyż nie mieli gdzie go przechować lub szybko potrzebowali gotówki, już to zrobili. Pozostali decydują się na magazynowania zbóż w oczekiwaniu na jego wyższe ceny.

Przetwórcy obecnie poszukują pszenicy paszowej i jęczmienia, także na eksport. Natomiast małe jest zapotrzebowanie na żyto i owies.

W połowie sierpnia, ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej z dostawą do wytwórni i elewatorów, kształtują się na poziomie 630-700 zł za tonę (w zależności od jakości ziarna); pszenicy paszowej - 620-660 zł/t; żyta konsumpcyjnego - 380-430 zł/t; jęczmienia paszowego - 550-620 zł/t; pszenżyta - 510-560 zł/t; kukurydzy (ze zbioru w 2012) - 720-780 zł za tonę.

Wyższe ceny można uzyskać za ziarno dostarczone do portów. Obecnie za granicę sprzedawany jest głównie jęczmień, pszenica oraz żyto. W połowie sierpnia firmy handlowe płaciły za pszenicę konsumpcyjną 710-740 zł/t (w zależności od jakości ziarna); za pszenicę paszową - 650-670 zł/t; za jęczmień paszowy - 690-700 zł/t; za żyto - 450-470 zł/t.

Jak zaznacza Izba, cena, jaką uzyskuje rolnik za zboże zależy od wielu czynników, m.in. od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz od aktualnych notowań cen ziarna na paryskiej giełdzie Matif i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu.

Według danych ministerstwa rolnictwa, ceny pszenicy i jęczmienia w Polsce są nieco niższe niż wynosi średnia ich cena w UE. Na przełomie lipca i sierpnia cena polskiej pszenicy konsumpcyjnej wynosiła 698 zł/t (165 euro/t) wobec 747 zł/t (177 euro/t) w UE; jęczmień zaś kosztował w Polsce 671 zł/t (159 euro/t), a w UE - 685 zł/t (162 euro/t).

Najtańsza pszenica jest na Węgrzech i w Bułgarii. Najdroższe ziarno jest natomiast w Portugalii, Słowenii i we Włoszech.

Na giełdach światowych notowania cen pszenicy nieznacznie się wahają. Z kontraktów terminowych na giełdzie Matif wynika, że pszenica z dostawą w styczniu 2014 r. kosztuje 781 zł/t, a z dostawą w marcu 2014 r. - 783 zł/t. W Londynie cena pszenicy wynosi odpowiednio 748 zł/t i 757 zł/t. Na budapesztańskiej giełdzie pszenica z dostawą na grudzień kosztuje 679 zł/t.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności