Ceny zbóż, notowania, aktualności

Poprawa sytuacji na rynku żywca indorów

Poprawa sytuacji na rynku żywca indorów

indory w gospodarstwie
123RF Zdjęcie Seryjne

Widać znaczne odbicie się cen na rynku indorów. Według danych MRiRW ceny żywca w monitorowanych zakładach od ostatniego tygodnia maja (20-26.05) do pierwszego tygodnia sierpnia (29.07-4.08) wzrosły o 0,49 zł/kg do poziomu 6,20 zł/kg. Oznacza to 8,5-procentowy wzrost cen w okresie 11 tygodni. Równocześnie jest to 15-procentowy wzrost w skali roku. Warto podkreślić, że obserwowane znaczne podwyżki cen są dosyć nietypowe dla tego okresu roku.

Przypomnijmy, że w ostatnich sześciu latach ceny w omawianym okresie wykazywały zwykle tendencje spadkowe, średnio o 0,10 zł/kg. Z danych GUS dotyczących wylęgów wynika, że tak duże wzrosty cen są spowodowane m.in. mniejszą ilością żywca na rynku. Należy przy tym wspomnieć, że długość tuczu dla indorów trwa ok. 5 miesięcy, zatem żywiec obecnie dostępny na rynku pochodzi z marcowych wylęgów. Oznacza to, że obserwowane od lutego br. spadki w liczbie wylęgów w kraju wpłynęły na obecne wzrosty cen.

Dane za marzec br. wskazują na 18-procentowy spadek w liczbie wylęgów w skali roku do poziomu 2,47 mln sztuk. Od tego momentu, z wyjątkiem kwietnia, obserwuje się mniejszą liczbę wstawień, odpowiednio 11 i 30 proc. mniej w czerwcu i lipcu w skali roku. Są one spowodowane zarówno mniejszymi wylęgami w kraju jak i znacznym spadkiem wolumenem importu. Dla przykładu najnowsze dane dot. lipca wskazują na 1,63 mln sztuk wylęgów, co oznacza 14-procentowy spadek w relacji rocznej.

Analizując również dane dot. handlu widzimy, że import piskląt indyczych w analizowanym okresie zmniejszył się o prawie połowę do poziomu 824 tys. sztuk. Można zatem oczekiwać, ze te czynniki podażowe w przełomu czerwca, lipca mogą wywierać presję na dalszy wzrost cen w kolejnych miesiącach.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności