Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ożywienie eksportu zbóż drogą morską

Ożywienie eksportu zbóż drogą morską

zboża gotowe do eksportu
123RF Zdjęcie Seryjne

Jak wynika z analizy danych Sparks Polska w czerwcu i lipcu br. przez porty eksportowano przeciętnie miesięcznie około 45 tys. t pszenicy. Wcześniej, w kwietniu i maju br. eksport drogą morską praktycznie zamarł, gdyż przeciętnie miesięcznie ładowano jedynie 3 tys. t. Ceny w Polsce były wówczas wysokie i zainteresowanie sprzedażą do portów było minimalne. Obniżki cen notowane na rynku krajowym w czerwcu i w lipcu oraz osłabienie się złotego wobec euro, spowodowały ożywienie się sprzedaży zboża za granicę.

Poziom załadunków w czerwcu i lipcu był bardzo zbliżony do poziomu notowanego w okresie dosyć dużego eksportu od grudnia 2012 r. do marca 2013 r. Wprawdzie na jesieni 2012 r. ładowano na statki jeszcze większe ilości pszenicy (przeciętnie miesięcznie 118 tys. t w okresie wrzesień-listopad 2012 r.), ale trzeba pamiętać, że był to okres bezpośrednio po zbiorach, a nie jak w przypadku najnowszych tuż przed zbiorami.

W przypadku kukurydzy wyraźne ożywienie załadunków na statki zanotowano w lipcu. Podczas gdy w okresie od lutego do czerwca br. przeciętnie wynosiły one 25 tys. t, w lipcu wzrosły do 45 tys. t. Łącznie od października 2012 r. do lipca 2013 r. wywieziono w ten sposób 562 tys. t ziarna kukurydzy.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności