Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ceny mięsa bez większych zmian

Ceny mięsa bez większych zmian

mięso w chłodni
123RF Zdjęcie Seryjne

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), indeks cen mięsa na świecie w lipcu wyniósł 173,3 punktów. Jest to podobny poziom jak w czerwcu. Warto jednak podkreślić, że w tym okresie ceny drobiu i trzody nieznacznie się obniżyły, a ceny wołowiny i baraniny wzrosły.

Jednakże widać już pierwsze oznaki obniżenia się cen na rynku światowym. Jest to spowodowane zmniejszonym wolumenem importu mięsa, co jest efektem prowadzenia polityki samowystarczalności dostaw mięsa na rynkach azjatyckich, tj. rozbudową produkcji krajowej i zwiększeniem zapasów. W kolejnych miesiącach można się zatem spodziewać nieznacznego obniżenia się cen mięsa w skali światowej.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności