Ceny zbóż, notowania, aktualności

3,4 – to ocena upraw jarych w maju

3,4 – to ocena upraw jarych w maju

Rolnicy uprawiający zboża jare nie mieli w tym roku lekko.

kłosy zbóż jarych na polu
123RF Zdjęcie Seryjne

- Przygotowanie gleby pod zasiewy zbóż było bowiem utrudnione z powodu przedłużającej się zimy i zalegającego na polach śniegu. Możliwość wjazdu na pola na glebach lekkich pojawiła się dopiero na początku drugiej dekady kwietnia, a na ciężkich dopiero w drugiej połowie miesiąca. Po siewach warunki pogodowe i uwilgotnienie gleby były sprzyjające, co pozwoliło na szybkie i równomierne wschody roślin - poinformował Główny Urząd Statystyczny we Wiosennej ocenie stanu upraw rolniczych i ogrodniczych w 2013 r.

Stan zasiewów zbóż jarych oceniono następująco:

- jęczmienia jarego, owsa i mieszanek zbożowych jarych na 3,4 stopnia kwalifikacyjnego o 0,1 stopnia niżej jak w roku ubiegłym i tak jak średnia ocena z lat 2006 - 2010.

- pszenicy jarej i pszenżyta jarego - na 3,4 stopnia kwalifikacyjnego na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym, a także na poziomie średniej z lat 2006 - 2010.

- rzepaku i rzepiku jarego - na 3,4 stopnia kwalifikacyjnego o 0,3 stopnia wyżej niż w roku ubiegłym, a tak jak średnio w latach 2006 - 2010.

Źródło: farmer.pl

Powrót do aktualności