Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ceny mięsa wieprzowego ponownie w dół

Ceny mięsa wieprzowego ponownie w dół

tuczniki w gospodarstwieW 19-tym tygodniu roku (6-12 maja) średnia cena reprezentatywna wieprzowiny dla całej Unii kształtowała się na poziomie 165,37 EUR/100 kg, tj. była o 1,2 proc. niższa niż przed tygodniem oraz o 3,4 proc. niższa od średniej ceny sprzed miesiąca. Najszybszy spadek średniej ceny wieprzowiny obserwuje się we Włoszech. Od 6-tego tygodnia roku (4-10 luty) średnia cena tego gatunku mięsa obniżyła się aż o 16 proc. Średnia cena wieprzowiny w Niemczech kształtowała się w 19-tym tygodniu roku na poziomie 163,20 EUR/100 kg, co oznacza, że zmniejszyła się w ciągu trzech tygodni o ponad 10 EUR. Spadek cen na tym rynku był wynikiem mniejszego zapotrzebowania na żywiec ze strony rzeźni. Tym niemniej eksperci uważają, że sezon grillowy powinien zwiększyć popyt oraz ustabilizować poziom cen. W ciągu ostatnich trzech tygodni obniżyły się także średnie ceny wieprzowiny w Hiszpanii (-2,8 proc.), we Francji (-3,8 proc.), w Holandii (-6,0 proc.) oraz w Belgii (-6,3 proc.).

Poza strefą euro, średnia cena wieprzowiny na rynku brytyjskim wzrosła w ciągu ostatnich trzech tygodni do 186,95 EUR/100 kg, będąc o ponad 13 proc. wyższą od średniej ceny dla całej Wspólnoty. Średnia cena tego gatunku mięsa w Danii pozostawała w ostatnich tygodniach na względnie stabilnym poziomie.

W Polsce w 19-tym tygodniu roku średnia cena reprezentatywna wieprzowiny kształtowała się na poziomie około 165 EUR/100 kg, co oznacza, że obniżyła się w ciągu ostatnich trzech tygodni o 4,7 proc. Wróciła ona tym samym do poziomu notowanego w połowie lutego br. Średnia cena wieprzowiny w Polsce jest obecnie o 0,2 proc. niższa od średniej ceny dla całej Unii, przewyższając jednocześnie średnią cenę wieprzowiny w Niemczech i Danii odpowiednio o 1,1 proc. oraz 9,8 proc.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA (na podstawie Komisji Europejskiej)

Powrót do aktualności